Thông tư số 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước

Rate this post

Thông tư số 97/2010/TT-BTC

Quy định về chế độ công tác phí và chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị của cơ quan nhà nước

Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chế độ công tác phí và chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Bạn đang xem: Thông tư số. 97/2010/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, phương thức thanh toán kinh phí tổ chức các cuộc hội nghị cơ quan nhà nước

TÀI CHÍNH

—————————

Con số: 97/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2010

nhà tròn
Quy định về chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị
đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
___________________

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Kết luận số 40-KL/TW ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc thay đổi chế độ tiền lương, phụ cấp bất hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Nhà nước, Mặt trận, Hội đoàn thể và lực lượng vũ trang;

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Công văn 2345

Để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và phù hợp với yêu cầu hiện nay, Bộ Tài chính sẽ quy định chế độ chi công tác phí và chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức – xã hội. thuộc về chính trị. , tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do ngân sách nhà nước cấp kinh phí (sau đây gọi là: cơ quan, đơn vị) như sau:

PHẦN I
MODI DIỄM

Điều 1. Quy định chung về chế độ sinh hoạt phí

1. Phạm vi và đối tượng hưởng chế độ tiền lương đủ sống:

Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc trong cơ quan, đơn vị; cán bộ, quân nhân có thời hạn, công nhân, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị vũ trang nhân dân (gọi tắt là cán bộ, công chức) được cấp có thẩm quyền cử đi công tác, công tác nội bộ; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đối với cán bộ, công chức được cơ quan tố tụng mời làm chứng trong các vụ án có liên quan đến công tác chuyên môn cũng được áp dụng theo quy định của Thông tư này.

2. Công tác phí là khoản chi để trả cho người đi công tác trong nước, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1973/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Nguyễn Huệ trên cơ sở nâng cấp Trường Sĩ quan Lục quân 2

Phí đi lại, hỗ trợ chỗ ở, thuê chỗ ở tại nơi làm việc, phí hành lý, giấy tờ mang theo khi đi làm (nếu có).

3. Điều kiện hưởng trợ cấp ngày:

– Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

– Do thủ trưởng cơ quan, đơn vị cử đi công tác; hoặc có giấy mời của cơ quan tiến hành tố tụng đến làm chứng trong vụ án liên quan đến công việc chuyên môn;

– Có đầy đủ chứng từ để thực hiện việc thanh toán theo quy định tại Thông tư này (trừ trường hợp được phép thanh toán theo phương thức giả định).

4. Các trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

– Thời gian điều trị, điều dưỡng tại các cơ sở y tế, viện điều dưỡng, nhà dưỡng lão;

– Thời gian học tập trung tại trường, tập trung dài hạn và ngắn hạn được hưởng các chế độ đối với cán bộ của trường;

– Ngày làm việc riêng trong chuyến công tác;

– Ngày được ấn định thường trú hoặc chuyển đi địa phương, cơ quan khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần cân nhắc, tính toán khi cử người đi công tác (về số người, thời gian đi công tác) để đảm bảo hiệu quả công việc, sử dụng kinh phí tiết kiệm và trong phạm vi cho phép. dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1261/TCHQ-TXNK Nộp nhầm, nộp thừa thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

6. Cơ quan, đơn vị cử người đi công tác có trách nhiệm thanh toán chi phí đi lại cho người đi công tác, trừ trường hợp quy định tại điểm 6 Điều 2 của Thông tư này.

7. Những ngày cử đi công tác, nếu do yêu cầu công việc phải làm thêm giờ thì ngoài việc được bồi thường chỗ ở, còn được thanh toán tiền lương làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức theo quy định hiện hành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ: Thủ tục xác nhận làm thêm giờ để làm căn cứ thanh toán; quy định các trường hợp đi công tác được thanh toán tiền làm thêm giờ, bảo đảm nguyên tắc chỉ thanh toán trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải làm thêm giờ, không thanh toán đối với các trường hợp đi công tác phối hợp giải quyết công việc riêng trong ngày nghỉ lễ.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 97/2010/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *