Thông tư số 93/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Rate this post

Thông tư 93/2010/TT-BTC

Hướng dẫn xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính như buôn lậu, gian lận thương mại và giả mạo

Thông tư số 93/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Chỉ đạo việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính như hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư 93/2010/TT-BTC hướng dẫn xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính như buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 93/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn ghi vi phạm hành chính trong lĩnh vực
tài chính là buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
—————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính và việc thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02. năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 107/2008/NĐ-CP ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin sai sự thật, buôn lậu và gian lận thương mại;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, sử dụng và quản lý hoá đơn;

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Công Thương (Ban chỉ đạo 127 TW), Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính như hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2004/2013/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề may Hà Dương kèm theo Quyết định 345/QĐ-UBND

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với lực lượng có chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành Tài chính.

2. Hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và giả mạo của các đối tượng quy định tại điểm 1 điều này được hỗ trợ kinh phí từ thu nhập xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 59/2008 /TT-BTC ngày 4/. Thông tư số 7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC.

Điều 2. Hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan

Hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan là tội vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý tội phạm nhẹ. và Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 6/7/2007, bao gồm:

1. Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, xuất xứ, mã số hàng hóa, thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 507/QĐ-TTG Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

2. Khai sai tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá hàng hóa xuất khẩu.

3. Lập, khai sai thông tin trong hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ thanh khoản, hồ sơ miễn thuế, hồ sơ xét miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế.

4. Không khai báo hoặc khai sai quy định của pháp luật về ngoại hối, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng mang ra, mang vào.

5. Không đưa hàng về bảo quản thuộc diện kiểm soát sau thông quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

6. Không cung cấp chứng từ, chứng từ, dữ liệu điện tử liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải xuất khẩu, nhập khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh theo yêu cầu của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.

7. Đánh tráo hàng hóa thuộc diện kiểm soát hải quan với hàng hóa chưa chịu sự kiểm soát của cơ quan hải quan.

8. Việc làm giả tem hải quan, các giấy tờ trong hồ sơ hải quan để xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không phải là tội phạm.

9. Di chuyển phương tiện vận tải chở hàng hóa quá cảnh, cảng, cửa khẩu, qua cửa khẩu sai hành trình, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc ghi trong hồ sơ hải quan mà không có lý do hợp pháp.

10. Tự ý phá niêm phong hải quan.

11. Tự ý thay đổi bao bì, nhãn mác hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT Sửa đổi hướng dẫn Nghị định 38/2007/NĐ Có giấy báo nhập học vẫn phải nhập ngũ

12. Không bảo quản nguyên trạng hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan hoặc hàng hóa được chỉ định lưu giữ theo quy định của pháp luật trong thời gian chờ hoàn thành thủ tục hải quan.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 93/2010/TT-BTC Hướng dẫn việc xác định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *