Thông tư số 90/2011/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng

Rate this post

Thông tư 90/2011/TT-BTC

Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm trầm hương được sản xuất và tạo ra từ cây dó bầu trồng

Thông tư số 90/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu sản phẩm trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó Bầu trồng.

Bạn đang xem: Thông tư số. 90/2011/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu sản phẩm trầm hương được sản xuất và tạo ra từ cây dó bầu trồng

TÀI CHÍNH

—————
Con số: 90/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2011

nhà tròn
Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng nhang
Được sản xuất, tạo ra từ cây Dó Bầu trồng
_____________________

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi trồng nhân tạo động vật nguy cấp, quý, hiếm. các loài động, thực vật hoang dã;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1912/VPCP-KTTH ngày 29/03/2011 của Văn phòng Chính phủ;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 700/QĐ-BHXH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm tra

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó Bầu trồng.

Điều 2. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế

1. Hồ sơ hải quan:

Khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu là gỗ sản xuất, tạo hình từ cây Dó Bầu trồng, người khai hải quan khai và nộp cho cơ quan hải quan 01 bộ hồ sơ hải quan gồm các chứng từ sau:

a) Tờ khai hải quan: nộp 02 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa (hợp đồng được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương bằng văn bản, bao gồm: điện tín, telex, fax, thông điệp dữ liệu): nộp 01 bản chính hoặc 01 bản sao.

Hợp đồng mua bán hàng hóa phải là bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác, người khai hải quan phải nộp bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch.

c) Giấy phép CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, giấy phép) do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cấp theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 8/10/2006 của Cơ quan quản lý CITES Chính phủ Việt Nam về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển, quá cảnh, gây nuôi, nuôi, trồng nhân tạo động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và quý, hiếm. Trong đó mã tại ô số 10 của giấy phép là “IIA”: nộp 01 bản chính;

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2172/BHXH-VP Chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

d) Hợp đồng ủy thác xuất khẩu hàng hóa đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu có quy định giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác chưa bao gồm thuế xuất khẩu: nộp 01 bản chụp;

đ) Bảng kê, hồ sơ đề nghị miễn thuế.

2. Thủ tục hải quan:

Người nộp thuế phải tính và kê khai số tiền thuế được miễn cho từng tờ khai hải quan như trường hợp nộp thuế. Cơ quan hải quan căn cứ vào hồ sơ miễn thuế và số thuế đề nghị miễn đối chiếu với các quy định hiện hành để làm thủ tục miễn thuế cho từng tờ khai hải quan như mô tả.

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện hàng hóa xuất khẩu không thuộc đối tượng miễn thuế như kê khai thì ấn định thuế và phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các cấp, nơi đơn vị nuôi trồng và xuất khẩu sản phẩm gỗ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền quy định tại Điều 11 Thông tư này. luật. về Quản lý thuế.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2011.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện Kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
– Thông báo;
– Trang thông tin điện tử Chính phủ và trang thông tin điện tử Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ CST (XNK).

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Làm Hoàng Anh Tuấn

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 41/2018/TT-BTC Nguyên tắc xử lý tài chính khi cổ phần hóa DNNN

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 90/2011/TT-BTC Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng trầm hương được sản xuất, tạo ra từ cây Dó bầu trồng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *