Thông tư số 82/2011/TT-BNNPTNT Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam”

Rate this post

Thông tư 82/2011/TT-BNNPTNT

Công bố “Bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam”

Thông tư số 82/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “Bổ sung danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”.

Bạn đang xem: Thông tư số. 82/2011/TT-BNNPTNT công bố “Bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam”

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

___________

Con số: 82/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

nhà tròn
Thông báo “bổ sung danh mục giống cây trồng”
được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam”
____________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ vào Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” gồm: 05 giống lúa lai; 01 giống ngô lai; 01 giống khoai tây (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký công bố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Công báo Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan; tài chính;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục BVTV, Vụ KP – Bộ NN&PTNT;
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố. trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, TT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 82/2011/TT-BNNPTNT Ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 34/2019/TT-BTC Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu của DN 100% vốn nhà nước

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *