Thông tư số 79/2011/TT-BTC Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên

Rate this post

Thông tư 79/2011/TT-BTC

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thông tư số 79/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư số. 79/2011/TT-BTC công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TÀI CHÍNH
________

Con số: 79/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2011

nhà tròn

công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Mua bán nợ tại Việt Nam với công ty trách nhiệm hữu hạn

___________________

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

– Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

– Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

– Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mua bán nợ và tài sản chưa thanh toán của doanh nghiệp;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 20/2013/QĐ-BTC Tiêu chí và Quy trình lựa chọn doanh nghiệp nhà nước tham gia dự án thuộc Chương trình “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty”

– Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn. . công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước;

Bộ Tài chính công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu như sau:

Chương I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chuyển đổi và vận hành.

Công ty TNHH một thành viên mua bán nợ Việt Nam được chuyển đổi theo quyết định số Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở tổ chức lại công ty thương mại nợ và tài sản chưa thanh toán của các doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở Quyết định này. KHÔNG. Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Công ty Mua bán nợ Việt Nam hoặc Công ty).

Công ty nợ thương mại Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ tổ chức và hoạt động quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Tên công ty, trụ sở và tư cách pháp nhân.

1. Tên công ty và trụ sở chính.

– Tên sau khi chuyển đổi: Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2013/TT-BCT Quy định về xuất khẩu than

– Tên giao dịch: Công ty Mua bán nợ Việt Nam.

– Tên giao dịch quốc tế: Viet Nam Debt and Asset Trading Corporation.

– Tên viết tắt: DATC

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 79/2011/TT-BTC Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *