Thông tư số 64/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Rate this post

Thông tư số 64/2011/TT-BNNPTNT công bố danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất và lưu hành tại Việt Nam

Thông tư số Thông tư số 64/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành “Bổ sung danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”.

nhà tròn
Thông báo “bổ sung danh mục giống cây trồng”
được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam”
_________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ vào Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” gồm: 05 giống lúa thuần; 01 loại xôi; 01 giống lúa lai; 01 giống ngô lai; 01 giống ngô nếp lai (Phụ lục đính kèm).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 32/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký công bố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Công báo Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan; tài chính;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục BVTV, Vụ KP – Bộ NN&PTNT;
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố. trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, TT.

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 64/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *