Thông tư số 61/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải

Rate this post

Thông tư 61/2011/TT-BGDĐT

Thông báo chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Người điều hành vận tải

Thông tư số 61/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công bố chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành: Sử dụng phương tiện giao thông.

Bạn đang xem: Thông tư số. 61/2011/TT-BGDĐT V/v công bố chương trình khung đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Giao thông vận tải

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Con số: 61/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2011

nhà tròn

công bố chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Nhóm ngành: Khai thác vận tải.

___________________

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; ngày 25 tháng 11 năm 2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Hội đồng thẩm định chương trình trung cấp chuyên nghiệp được thành lập theo Quyết định số

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục nghề nghiệp,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này 02 chương trình trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Người điều hành vận tải gồm:

a) Khai thác tàu biển;

b) Hoạt động của máy thủy.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012. Các chương trình khung công bố kèm theo thông tư này được một số cơ sở giáo dục sử dụng để đào tạo các ngành, nghề này ở mức trung bình chuyên nghiệp.

Điều 3. Căn cứ chương trình khung quy định tại thông tư này, cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành nêu tại Điều 1 tổ chức xây dựng chương trình đào tạo cụ thể của nhà trường; tổ chức biên soạn hoặc tuyển chọn; phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng làm tài liệu của nhà trường trên cơ sở đánh giá của Hội đồng thẩm định chương trình giảng dạy do người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục được chỉ định đào tạo các môn chuyên ngành cấp trung học. Các doanh nghiệp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành. của Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia (để báo cáo);
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐT.

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2265/QĐ-BCT EVN công bố giá bán buôn điện năm 2018

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 61/2011/TT-BGDĐT Ban hành chương trình khung Trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *