Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Rate this post

Thông tư 57/2010/TT-BNNPTNT

Ban hành định mức nhập, xuất, tồn giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông báo định mức nhập, xuất, tồn kho giống lúa, giống ngô Hàng dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư 57/2010/TT-BNNPTNT công bố định mức nhập, xuất, tồn kho giống lúa, ngô hàng dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————-

Con số: 57/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

nhà tròn
Công bố giá xuất, nhập, lưu kho giống lúa, ngô
Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
———————————

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến ​​thẩm định của Hội đồng tiêu chuẩn Bộ Tài chính đối với định mức nhập, xuất, tồn kho hạt giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Công văn số 11419/BTC – TCDT, 27/08/2010;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mức nhập, xuất, tồn hạt giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý như sau:

Tham Khảo Thêm:  Giáo án buổi chiều môn tiếng Việt lớp 3 (Cả năm)

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục định mức nhập, xuất, tồn hạt giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (gồm 06 phụ lục chi tiết).

Điều 2. Mức giá công bố được áp dụng trong năm 2010 và năm 2011. Mức giá được áp dụng được tính theo chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm 2010 của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê lập.

Điều 3. Các đơn vị làm nhiệm vụ bảo tồn giống cây trồng căn cứ vào các định mức bảo tồn tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, công bố và quản lý định mức bảo quản, xuất kho hàng dự trữ quốc gia để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhưng không vượt quá định mức đã lập.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc các đơn vị được giao dự trữ nhà nước về giống lúa, ngô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý hàng dự trữ nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Người nhận:
– VP TW Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Phó Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cơ quan chính phủ;
– Viện KSND;
– Tòa án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
– Công ty Cổ phần Fara Miền Trung;
– Thông báo;
– Website Chính phủ; Trang thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Vụ Thông tin, Vụ PC – Bộ NN&PTNT;
– Lưu: VT, KH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 54/2014/NĐ-CP Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *