Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Rate this post

Thông tư 57/2010/TT-BNNPTNT

Ban hành định mức nhập, xuất, tồn giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông báo định mức nhập, xuất, tồn kho giống lúa, giống ngô Hàng dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư 57/2010/TT-BNNPTNT công bố định mức nhập, xuất, tồn kho giống lúa, ngô hàng dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————-

Con số: 57/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2010

nhà tròn
Công bố giá xuất, nhập, lưu kho giống lúa, ngô
Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
———————————

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Căn cứ ý kiến ​​thẩm định của Hội đồng tiêu chuẩn Bộ Tài chính đối với định mức nhập, xuất, tồn kho hạt giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý tại Công văn số 11419/BTC – TCDT, 27/08/2010;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mức nhập, xuất, tồn hạt giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 35/2013/TT-BTC Hướng dẫn về Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục định mức nhập, xuất, tồn hạt giống lúa, ngô dự trữ nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý (gồm 06 phụ lục chi tiết).

Điều 2. Mức giá công bố được áp dụng trong năm 2010 và năm 2011. Mức giá được áp dụng được tính theo chỉ số tăng, giảm giá bình quân năm 2010 của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thống kê lập.

Điều 3. Các đơn vị làm nhiệm vụ bảo tồn giống cây trồng căn cứ vào các định mức bảo tồn tại Thông tư này và các quy định tại Quyết định số 21/2006/QĐ-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế xây dựng, công bố và quản lý định mức bảo quản, xuất kho hàng dự trữ quốc gia để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhưng không vượt quá định mức đã lập.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Giám đốc các đơn vị được giao dự trữ nhà nước về giống lúa, ngô và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan đến quản lý hàng dự trữ nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện./.

Người nhận:
– VP TW Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Phó Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cơ quan chính phủ;
– Viện KSND;
– Tòa án NDTC;
– Kiểm soát nhà nước;
– Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Tổng cục Dự trữ Nhà nước;
– Công ty Cổ phần Fara Miền Trung;
– Thông báo;
– Website Chính phủ; Trang thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Vụ Thông tin, Vụ PC – Bộ NN&PTNT;
– Lưu: VT, KH.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 895/QĐ-LĐTBXH Công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 57/2010/TT-BNNPTNT Ban hành định mức nhập, xuất, bảo quản giống lúa, giống ngô Dự trữ Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *