Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Rate this post

Thông tư 46/2011/TT-BNNPTNT

Quy định trình tự phê duyệt, đánh giá các hoạt động liên quan đến đập

Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định trình tự thực hiện phê duyệt, thẩm định các hoạt động liên quan đến đập.

Bạn đang xem: Thông tư số. 46/2011/TT-BNNPTNT quy định trình tự phê duyệt, thẩm định các hoạt động liên quan đến đập

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

—————————

Con số: bốn mươi sáu/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2011

nhà tròn
Quy định về trình tự đồng ý,
đánh giá các hoạt động liên quan đến đập
________________________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP dt. ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Chính phủ. Luật đê điều;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 20 tháng 3 năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000; Nghị định số Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 8 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ vào Nghị quyết số Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định hồ sơ, trình tự thực hiện thủ tục phê duyệt, đánh giá các hoạt động liên quan đến hồ đập như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 11/2017/TT-BTC Quản lý nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định trình tự phê duyệt để làm cơ sở cấp phép các hoạt động liên quan đến đập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình trên bờ sông đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, phê duyệt quy định tại Điều 12 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP. 2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

1. Hoạt động phục kích đối với phục kích cấp đặc biệt, cấp I, cấp II và cấp III phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận bằng văn bản, bao gồm:

a) Cắt đập để thi công công trình trong phạm vi bảo vệ đập;

b) Khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đập;

c) Xây dựng kênh vượt đập; việc xây dựng các công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ bờ, bãi, lòng sông.

2. Việc xây dựng, cải tạo các công trình giao thông liên quan đến các vùng nguyên thủy có ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.

3. Các hoạt động sử dụng bãi sông chưa có công trình xây dựng công trình trong dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi trình phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tham Khảo Thêm:  Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến đập.

Điều 3. Căn cứ xét duyệt, thẩm định

1. Luật Đê điều và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Quy hoạch phòng, chống lũ sông có xung kích; quy hoạch đập; quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Quy chuẩn kỹ thuật đập, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố;

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT Quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *