Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Rate this post

Thông tư 42/2010/TT-BLĐTBXH

Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại và điều chỉnh công nhận giám đốc trường cao đẳng chuyên nghiệp

Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, bổ nhiệm lại giám đốc trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và giám đốc giám đốc dạy nghề các trung tâm đào tạo.

Bạn đang xem: Thông tư số. 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại và tín nhiệm lại giám đốc trường cao đẳng chuyên nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG HIỆU
VÀ XÃ HỘI

—————
Con số: 42/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Quy chế bổ nhiệm, công nhận, tái bổ nhiệm và tái tín nhiệm giám đốc
Giám đốc trường Cao đẳng nghề, Trường trung cấp nghề và Trung tâm dạy nghề.
_____________________

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ vào Nghị quyết số Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại và công nhận lại Giám đốc trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 229/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại và công nhận lại giám đốc trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, giám đốc trung tâm dạy nghề.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề công lập và tư thục (sau đây gọi là trường), trung tâm dạy nghề (sau đây gọi là trung tâm).

2. Thông tư này không áp dụng đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm của Giám đốc trường/Giám đốc trung tâm.

2. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của trường/trung tâm và khả năng của đội ngũ cán bộ.

3. Bảo đảm ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trường/trung tâm.

4. Khi hết thời hạn bổ nhiệm hoặc công nhận thì Giám đốc trung tâm được xem xét bổ nhiệm lại, công nhận lại hoặc không bổ nhiệm lại, công nhận lại.

5. Hiệu trưởng nhà trường được bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại hoặc công nhận lại phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật bồi dưỡng nghiệp vụ và các điều kiện quy định tại khoản 4 và khoản 1 Điều 12. 1, Điều 13 của Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

6. Giám đốc trung tâm được bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại hoặc miễn nhiệm phải có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật Huấn luyện nghề nghiệp và các điều kiện quy định tại Điều 5 và khoản 1 Điều này. 2. 12, khoản 1, điều 13 của thông tư này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *