Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh

Rate this post

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT công bố danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất và lưu hành

Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT: Ban hành “Bổ sung danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”.

nhà tròn
Thông báo “bổ sung danh mục giống cây trồng”
được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam”
_____________

Căn cứ Nghị định số Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ vào Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố bổ sung Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam.

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam” gồm: 04 giống cà phê Vối; 01 giống ngô nếp lai và 02 giống ngô nếp lai (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký công bố.

Tham Khảo Thêm:  Luật Đầu tư công Luật số 49/2014/QH13

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Công báo Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Tổng cục Hải quan; tài chính;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Cục BVTV, Vụ KP – Bộ NN&PTNT;
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố. trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, TT.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 41/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *