Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Rate this post

Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

Thông tư số 40/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương: Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

nhà tròn

Quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
_______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ thông tư số Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố quy chuẩn kỹ thuật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

THƯỜNG XUYÊN:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này gói quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện sau đây:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang Quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang

– Tập 5 Kiểm định thiết bị hệ thống điện

Ký hiệu: QCVN QTD-5:2009/BCT

– Tập 6 Vận hành và sửa chữa thiết bị hệ thống điện

Ký hiệu: QCVN QTD-6:2009/BCT

– Tập 7 Thi công công trình điện

Ký hiệu: QCVN QTD-7:2009/BCT

(Tập 1, 2, 3, 4 ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc công bố Quy chuẩn trang bị điện).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quy định trên sẽ thay thế Quy chuẩn xây dựng điện ký hiệu TCN-1-84, Quy chế vận hành nhà máy nhiệt điện và lưới năng lượng đã ký.

ký hiệu QPNL-01-90 và Tiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩn nghiệm thu, bàn giao công trình điện, ký hiệu TCN-26-87.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân;
– Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– KQVK, EVN;
– Thông báo;
– Trang thông tin điện tử của Bộ;
– Lưu: VT, KHCN, PC.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ
TRỢ LÝ


(Đã ký)


Đỗ Hữu Hào

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 112/2020/NĐ-CP Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 40/2009/TT-BCT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *