Thông tư số 39/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Rate this post

Thông tư số 39/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số Quyết định 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thông tư số 39/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010.

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư số 39/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định số Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

TÀI CHÍNH
————
Con số: 39/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
tiếp tục được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế năm 2010
———————

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số số 37/2009/QH12 ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội về thẩm định ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010;

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2288/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2004 - 2011

Điều 1. Quy định chung

Tiếp tục nộp thuế trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế đối với:

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này là doanh nghiệp (bao gồm các tổ chức: hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, các đơn vị có liên quan của doanh nghiệp hạch toán độc lập; các đơn vị thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân của tập đoàn kinh tế, tổng công ty; đơn vị sự nghiệp có thu; quỹ đầu tư phát triển địa phương) đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc công việc quy định tại điểm 1 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ. và doanh nghiệp vừa.

Số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được ân hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số vốn thể hiện trên bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2009 của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 thì số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm năm 2010 là vốn cổ phần. ghi trên Giấy chứng nhận nộp thuế, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc đầu tư lần đầu.

Số lao động bình quân năm được xác định trên cơ sở tổng số lao động làm việc thường xuyên (không kể lao động ký hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009 trong doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 thì số lao động bình quân làm căn cứ xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số lao động được trả lương, tiền lương, tiền công của tháng đầu tiên (đủ 30 ngày) có doanh thu không quá 300 người trong năm 2010 (đối với khu vực nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp, xây dựng) và không quá 100 người (đối với khối thương mại, dịch vụ).

Tham Khảo Thêm:  Công văn 223/GSQL-GQ1 Xuất khẩu phế liệu

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 từ hoạt động sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, giày, dép.

Trường hợp doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiếp tục nộp thuế (sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép) thì số thuế thu nhập của doanh nghiệp sẽ tăng theo thời hạn. tiền nộp thuế được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng với tổng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong từng quý được mở rộng hoặc cả năm 2010.

Hoạt động sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, giày, dép thuộc diện được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này phải được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và doanh nghiệp có hoạt động như vậy. các hoạt động.

3. Việc gia hạn nộp thuế quy định tại điểm 1 và điểm 2 Điều này áp dụng đối với doanh nghiệp đã thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và đã đăng ký nộp thuế theo kê khai.

Điều 2. Gia hạn xác định số thuế đối với thu nhập của công ty

1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý bao gồm cả số thuế thu nhập doanh nghiệp là số chênh lệch cao nhất giữa số thuế quyết toán khi doanh nghiệp kê khai quyết toán năm 2010 và số thuế quyết toán năm 2010 của doanh nghiệp. số tiền thuế. được tạm tính cho quý 4 năm 2010.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3523/BGDĐT-GDCTHSSV Phải xây dựng quy trình khi đưa đón học sinh bằng xe ô tô

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế tạm tính theo từng lần. chuyển nhượng bất động sản.

2. Đối với doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, giày, dép số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 được tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, giày, dép. gia công hàng dệt, may, da. , giày, dép.

Việc sản xuất, gia công hàng dệt, may, da, giày, dép làm căn cứ xác định gia hạn nộp thuế sẽ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng, mục sư. ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và các văn bản hướng dẫn.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 39/2010/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *