Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT Ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ

Rate this post

Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT

Thông báo danh mục thiết bị dạy học vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngoại ngữ tối thiểu.

Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công bố danh mục tối thiểu thiết bị dạy học Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngoại ngữ – Trường THCS chuyên.

Bạn đang xem: Thông tư số. 38/2011/TT-BGDĐT Công bố danh mục thiết bị dạy học vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngoại ngữ tối thiểu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

___________

Con số: 38/2011/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

nhà tròn
Công bố danh mục tối thiểu thiết bị dạy học vật lý, hóa học,
Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ – THPT Chuyên

_____________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố chương trình giáo dục phổ thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi cho trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Âm nhạc Tiểu học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này danh mục thiết bị dạy học tối thiểu trong trường phổ thông chuyên, bao gồm:

1. Danh mục thiết bị dạy học Vật lí tối thiểu;

2. Danh mục thiết bị dạy học Hóa học tối thiểu;

3. Danh mục thiết bị dạy học Sinh học tối thiểu;

4. Danh mục thiết bị học Tin học, Ngoại ngữ tối thiểu.

Điều 2. Căn cứ danh mục thiết bị dạy học tối thiểu công bố kèm theo Thông tư này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm thiết bị dạy học các môn vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngoại ngữ phải phù hợp với điều kiện của từng trường, tổ chức tập huấn, chỉ đạo việc sử dụng, bảo dưỡng thiết bị dạy học ở trường THPT chuyên.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2011.

Điều 4. Chánh văn phòng; Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Giáo dục thể chất 1 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Người nhận:
– Phó Chủ tịch nước; (bằng b/c)
– Văn phòng Chính phủ; (bằng b/c)
– Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; (bằng b/c)
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo (để phối hợp);
– Bộ trưởng, mục sư;
– Các Thứ trưởng;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Như Điều 4;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Cục CSCĐ, Vụ PC.

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn vinh hiển

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT Ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *