Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Rate this post

Thông tư 38/2010/TT-BGTVT

Quy định tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Quy định chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu, điều kiện cơ sở vật chất đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu

Bạn đang xem: Thông tư số. 38/2010/TT-BGTVT Quy định tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu

VẬN TẢI
————

Con số: 38/2010/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Quy định tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt
trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện và nội dung cơ sở đào tạo,
chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu
————————————

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; ngày 29 tháng 11 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt phục vụ trực tiếp trong khai thác đường sắt, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt phục vụ trực tiếp trong khai thác đường sắt như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2114/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định tiêu chuẩn của các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu, điều kiện của cơ sở đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp chạy tàu (sau đây gọi là cơ sở đào tạo) và nội dung, chương trình đào tạo. đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến chạy tàu và đào tạo nhân viên đường sắt, người trực tiếp phục vụ chạy tàu trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng.

Chương II
TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN TIÊU CHUẨN
DỊCH VỤ NHÂN VIÊN TÀU TRỰC TIẾP

Điều 3. Chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Các chức danh của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu bao gồm:

1. Đào tạo nhân viên điều độ chạy tàu bao gồm nhân viên điều độ chạy tàu và nhân viên điều độ ga:

a) Trực ban chạy tàu: là người trực tiếp ra lệnh điều hướng chạy tàu theo lịch trình chạy tàu trên tuyến, khu đoạn nhất định; truyền lệnh trực tiếp cho tổ chức, chỉ huy tàu đi cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố tàu hỏa; lệnh phong toả không gian, lệnh cảnh báo các đơn vị liên quan; ra quyết định tạm dừng chạy tàu nếu xét thấy có nguy cơ gây mất an toàn chạy tàu;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ

b) Trực ban ga: là người trực tiếp lập kế hoạch lập tàu, xếp dỡ hàng hóa, đón trả khách, tổ chức công tác thu, rời tàu và các công việc khác có liên quan tại ga. theo đoàn tàu. biểu đồ hướng dẫn, theo hiệu lệnh của nhân viên điều độ, theo quy trình, quy tắc chạy tàu; tham gia giải quyết tai nạn, sự cố đường sắt theo quy định.

2. Trực ban chạy tàu ga: là người chịu trách nhiệm đặt tàu, xếp dỡ hàng hóa, chờ hành khách, tổ chức công tác tập kết, đón, trả tàu và các công việc khác có liên quan tại ga theo lịch trình di chuyển. , mệnh lệnh chạy tàu, quy trình, nội quy chạy tàu; tham gia giải quyết tai nạn, sự cố đường sắt theo quy định.

3. Thuyền trưởng tàu: là người chỉ huy cao nhất trên tàu, chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự an toàn, phục vụ khách; bảo đảm chạy tàu theo đúng lịch trình, mệnh lệnh của nhân viên điều độ chạy tàu, quy trình, quy định chạy tàu; tham gia giải quyết tai nạn, sự cố đường sắt theo quy định.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 04/2011/TT-BXD Ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia đối với các nghề thuộc lĩnh vực xây dựng

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *