Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học

Rate this post

Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT

Công bố Chương trình khung của Bộ Giáo dục Đại học ngành Sư phạm, trình độ đại học

Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công bố Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngành Sư phạm, trình độ Đại học.

Bạn đang xem: Thông tư số. 37/2010/TT-BGDĐT Thông báo của Bộ Giáo dục Đại học Chương trình khung trình độ đại học, cao đẳng sư phạm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

________________

Con số: 37/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Công bố các Chương trình khung của Bộ Giáo dục Đại học
Sư phạm, Cử nhân

________________________________

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số điều của Luật giáo dục năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả thẩm định ngày 23 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng tư vấn thiết kế chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 28/2012/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này, Bộ Giáo dục đại học Chương trình khung các ngành sư phạm và trình độ đại học gồm 03 chương trình thuộc 03 ngành sau:

1. Sư phạm âm nhạc

2. Sư phạm Mỹ thuật

3. Vụ Giáo dục Mầm non.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2011. Bộ chương trình khung ban hành kèm theo thông tư này được sử dụng trong các đại học, học viện, trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo các ngành này trình độ đại học.

Điều 3. Căn cứ vào nhóm chương trình khung quy định tại thông tư này, giám đốc đại học, học viện, giám đốc đại học tổ chức xây dựng chương trình giáo dục đặc biệt của nhà trường; tổ chức biên soạn, duyệt CT môn học để sử dụng chính thức trong nhà trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định CT môn học do Hiệu trưởng hoặc Giám đốc xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện và Hiệu trưởng trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Tài nguyên Môi trường của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Kiểm soát nhà nước;
– Bộ Tư pháp (Vụ Pháp chế);
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 972/QĐ-TTG Chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT Ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Sư phạm, trình độ Đại học . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *