Thông tư số 36/2010/TT-BCT Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống

Rate this post

Thông tư 36/2010/TT-BCT

Các quy trình kiểm soát và xuất xứ được sửa đổi và các quy tắc hệ thống dành riêng cho mặt hàng

Thông tư số Thông tư 36/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương: Thực hiện Quy tắc sửa đổi về thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ và Quy tắc cụ thể mặt hàng trong Hệ thống hài hòa của Hiệp định thương mại hàng hóa khung phiên bản 2007 Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Bạn đang xem: Thông tư số. 36/2010/TT-BCT Thay đổi thủ tục cấp, kiểm soát xuất xứ và quy tắc cụ thể của hệ thống đối với hàng hóa

BỘ CÔNG THƯƠNG
—————————

Con số: 36/2010/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

nhà tròn

Thực hiện Quy định sửa đổi về Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ và Các quy tắc cụ thể của bài viết theo hệ thống hài hòa 2007 trong Hiệp định về Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
_________________________________

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được ký chính thức tại Lào ngày 29 tháng 11 năm 2004;

Căn cứ Nghị định thư sửa đổi Quy tắc thủ tục kiểm tra xuất xứ và xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được ký ngày 29 tháng 10 , 2010 tại Hà Nội, Việt Nam;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Bộ trưởng Bộ Công Thương xây dựng Quy định sửa đổi về Thủ tục cấp và kiểm soát xuất xứ và Quy tắc cụ thể đối với hàng hóa thuộc Hệ thống hài hòa, phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các Các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như sau:

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 1618/CT-KTNN Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán

Điều 1. Nội dung bãi bỏ, thay thế và áp dụng

1. Bãi bỏ Phụ lục II – Quy tắc xuất xứ cụ thể hàng hóa (PSR) ban hành kèm theo Quyết định số. Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) về việc công bố Quy chế cấp C/O mẫu E để hưởng ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Trung Quốc (bằng văn bản sau đây: Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM) và được thay thế bằng Phụ lục 1 của Thông tư này.

2. Phụ lục III – Thủ tục cấp và kiểm tra Mẫu K/O Ban hành kèm theo Quyết định số. Bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM và thay thế bằng Phụ lục 2 của Thông tư này.

3. Mẫu EC/O mới nêu tại Phụ lục 3 sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2011. Mẫu EC/O mới sẽ được kê khai theo hướng dẫn tại Phụ lục 4. Mẫu EC/O đang áp dụng 12/2007/QĐ – BTM sẽ tiếp tục được sử dụng cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2011.

4. Mẫu EC/O hiện đang áp dụng theo Quyết định số. 12/2007/QĐ-BTM được ký ban hành kể từ ngày 01/7/2011 trở đi hết hiệu lực và không được hưởng ưu đãi theo Hiệp định. Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 20/2010/TT-NHNN Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ

Điều 2. Hiệu quả của việc thực hiện

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Thông báo;
– Kiểm soát nhà nước;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các thứ trưởng; Dịch vụ pháp lý; phòng ban,
Phòng; các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực (18); đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, XNK (15).

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Quốc Khánh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 36/2010/TT-BCT Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *