Thông tư số 33/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

Rate this post

Thông tư 33/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

nhà tròn

ĐẠI LÝ DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ BỔ SUNG ƯU ĐÃI NGHIỆP VỤ CHO DỰ TRỮ QUỐC GIA

Căn cứ Luật dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia (sau đây: Nghị định số 94/2013/NĐ-CP);

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 76/2009/NĐ-KP ngày 15/9/2009; Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 và nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ (sau đây: Nghị định số 204/2004/NĐ). CP);

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Bộ Nội vụ tại Công văn số. 234/BNV-TL ngày 21 tháng 01 năm 2014;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm công tác dự trữ quốc gia.

Chương I

Tham Khảo Thêm:  Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở

CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÔNG NHÂN DỰ ÁN QUỐC GIA

Điều 1. Đối tượng áp dụng và không áp dụng tính thâm niên

1. Đối tượng áp dụng:

a) Công chức làm công tác dự trữ quốc gia thuộc biên chế trong các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, văn công, phục vụ quy định tại Nghị định số 01/2016/NĐ-CP. 204/2004/NĐ-CP;

b) Công chức làm công tác dự trữ quốc gia trong các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã được xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả, công vụ quy định tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP. 204/2004/NĐ-CP.

2. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân làm công tác chỉ đạo dự trữ quốc gia được hưởng thâm niên bằng mức thâm niên quy định tại điểm a khoản 8 Điều này. . KHÔNG. 204/2004/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung điểm 2 điều 1 nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ).

3. Đối tượng không áp dụng:

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Điều 2. Điều kiện tính hưởng thâm niên

Các đối tượng quy định tại điểm 1 Điều 1 Thông tư này đã công tác trong các đơn vị thuộc cơ quan chuyên trách quản lý dự trữ quốc gia trong các thời kỳ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này. 5 năm (60 tháng) sẽ được tính. đãi ngộ thâm niên.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 526/QĐ-BGTVT Thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ để đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng Việt Nam" mã số: DT114014

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 33/2014/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *