Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Rate this post

Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Bạn đang xem: Thông tư số. 32/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Con số: 32/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
———————

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Nghị quyết số 2015;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 02/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2612/TCHQ-GSQL Thủ tục hải quan, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. thành phố trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung ương và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban VH, GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 74/2019/TT-BTC Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *