Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

Rate this post

Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Bạn đang xem: Thông tư số. 32/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
————
Con số: 32/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
———————

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào Nghị quyết số 2015;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 02/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Tham Khảo Thêm:  Công văn 4976/BGDĐT-KHTC Bảo đảm ngân sách chi sự nghiệp giáo dục tại địa phương

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. thành phố trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung ương và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban VH, GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN.

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT Quy định về kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *