Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Rate this post

Thông tư 31/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Hướng dẫn xây dựng chương trình và soạn thảo văn bản dạy nghề trình độ sơ cấp.

Bạn đang xem: Thông tư số. 31/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG HIỆU
VÀ XÃ HỘI

———————

Con số: ba mươi đầu tiên/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn xây dựng chương trình, phát triển giáo trình
Dạy nghề trình độ sơ cấp
———————

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng nghiệp vụ;

Căn cứ Quyết định của Chính phủ số Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, năng lực và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề trong khuôn khổ Ngày hội của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng chương trình, soạn thảo văn bản dạy nghề trình độ sơ cấp như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11 và lớp 12 ở cấp trung học phổ thông

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc, nội dung, cấu trúc, thời gian và quy trình tổ chức xây dựng, thẩm định, phê duyệt chương trình, văn bản dạy nghề trình độ sơ cấp để người quản lý cơ sở dạy nghề đăng ký hoạt động dạy nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp. sơ cấp.sơ cấp như. cơ sở trong quá trình xây dựng chương trình, sách giáo khoa phổ thông.

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng chương trình và phát triển chương trình

1. Nguyên tắc xây dựng chương trình

a) Bảo đảm mục tiêu dạy nghề trình độ sơ cấp nghề theo Điều 10 Chương II Luật dạy nghề;

b) Căn cứ vào phân tích nghề, phân tích công việc để xác định chuẩn kiến ​​thức, kỹ năng đào tạo của nghề và căn cứ vào năng lực thực hiện;

c) Bảo đảm tính hệ thống, khoa học, thực tiễn, linh hoạt theo nhu cầu của thị trường lao động, liên thông về chuyên môn và bảo đảm thời gian học thực hành là chính.

2. Nguyên tắc xây dựng chương trình

a) Bảo đảm tính đặc thù của chương trình; cung cấp kiến ​​thức cần thiết để thực hiện công việc;

b) Bảo đảm tính hệ thống, sư phạm và kiểm tra, đánh giá tự học trong học tập; đảm bảo tính cân đối, tương thích giữa kênh chữ và kênh hình;

c) Trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu; Sử dụng thuật ngữ chuyên môn phổ biến và nhất quán.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2017/TT-BTTTT Những yêu cầu bắt buộc khi đưa hình trẻ em lên báo

Điều 3. Nội dung, cấu trúc chương trình, giáo trình

1. Nội dung và cấu trúc chương trình

a) Nội dung chương trình quy định thời lượng khóa học; kết cấu nội dung; số lượng, thời lượng học phần, môn học; phân chia thời gian giữa lý thuyết và thực hành;

b) Cấu trúc chương trình: Mục tiêu khóa học; thời lượng của khóa học; danh mục, thời gian, thời điểm và chương trình của từng học phần/môn học; hướng dẫn chương trình.

2. Nội dung và cấu trúc chương trình mô đun/môn học:

a) Nội dung chính của chương trình mô-đun/khóa học bao gồm: Thông tin chung; mục tiêu chương trình giảng dạy; mục tiêu bài/chương; những kiến ​​thức cần thiết để thực hiện công việc; quy trình và cách thức thực hiện công việc; bài tập và sản phẩm thực hành của sinh viên;

b) Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc bài/chương và mô-đun/môn học.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *