Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Rate this post

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

nhà tròn
Công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội
_________________

Căn cứ Luật thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 03/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

Bộ Lao động – Người tàn tật và Xã hội quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 38/2019/NĐ-CP Chính thức tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng

Điều 1. Công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội bao gồm tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý nhà nước ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội, có chức năng đánh giá và dự báo tình hình. , hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội được quy định chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

a) Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ công bố:

– Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê ngành công bố trong thông tư này;

– Phương pháp báo cáo thống kê và phương pháp đăng ký ban đầu, dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê của ngành;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 40/2018/TT-BYT Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

– Chương trình, quy trình điều tra thống kê của các Bộ, ngành;

– Quy chế công bố và sử dụng thông tin thống kê ngành.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin, thống kê cho Bộ Lao động. , Người khuyết tật và các vấn đề xã hội.

2. Tiến độ thực hiện

a) Các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu quốc gia do Bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu do Bộ chịu trách nhiệm công bố được công bố, chuẩn hóa, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong năm 2011.

b) Các mục tiêu và bộ mục tiêu còn lại thực hiện từ năm 2012.

Điều 3. Hiệu quả của việc thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xử lý./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Đăng Công báo Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Lưu: VT, KHTC (10).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hòa

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1151/TCHQ-TXNK Hồ sơ không thu thuế hàng xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *