Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Rate this post

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

nhà tròn
Công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội
_________________

Căn cứ Luật thống kê số 04/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 03/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ hệ thống chỉ tiêu thống kê;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

Bộ Lao động – Người tàn tật và Xã hội quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ Quy trình Giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ và biên giới đường sông

Điều 1. Công bố Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội bao gồm tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý nhà nước ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội, có chức năng đánh giá và dự báo tình hình. , hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, của ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Người tàn tật và Xã hội được quy định chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Phân công trách nhiệm

a) Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Bộ công bố:

– Khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính, nguồn số liệu của các chỉ tiêu thống kê ngành công bố trong thông tư này;

– Phương pháp báo cáo thống kê và phương pháp đăng ký ban đầu, dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê của ngành;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 870/QĐ-KTNN Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

– Chương trình, quy trình điều tra thống kê của các Bộ, ngành;

– Quy chế công bố và sử dụng thông tin thống kê ngành.

b) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, tổng hợp báo cáo thông tin, thống kê cho Bộ Lao động. , Người khuyết tật và các vấn đề xã hội.

2. Tiến độ thực hiện

a) Các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu quốc gia do Bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu do Bộ chịu trách nhiệm công bố được công bố, chuẩn hóa, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong năm 2011.

b) Các mục tiêu và bộ mục tiêu còn lại thực hiện từ năm 2012.

Điều 3. Hiệu quả của việc thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, xử lý./.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê);
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Đăng Công báo Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
– Lưu: VT, KHTC (10).

KT. Bộ
TRỢ LÝ
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hòa

Tham Khảo Thêm:  Hệ thống các thuật ngữ toán học bằng tiếng Anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 30/2011/TT-BLĐTBXH ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chú mèo Đi Hia (Có file nghe MP3). Không biết các bạn nhỏ đã từng được nghe hay…

Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Con cóc là cậu ông trời (Có file nghe MP3). “Con cóc là cậu ông GiờiAi mà đánh…

Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Sự tích chú Cuội cung trăng (Có file MP3). Chắc hẳn, các bạn nhỏ đã quá quen thuộc…

Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Nàng công chúa chăn ngỗng (Có file MP3). Nàng công chúa chăn ngỗng là một câu truyện cổ…

Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Chử Đồng Tử và Công chúa Tiên Dung (Có file nghe MP3). Không biết rằng, các bé có…

Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Truyện Quả bầu tiên (Có file nghe MP3). Các bé đã bao giờ được ông bà, bố mẹ kể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *