Thông tư số 30/2010/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa

Rate this post

Thông tư 30/2010/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa

Thông tư số 30/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Đầu mối quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa.

Bạn đang xem: Thông tư số. 30/2010/TT-BTC Trưởng ban quản lý tài chính thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa

TÀI CHÍNH

—————————

Con số: 30/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm,
dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa
—————————

Căn cứ Luật Đấu thầu số. 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 168/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 51/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định nguồn tài chính và việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 11/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế giao, đặt hàng và lập kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Bộ Tài chính chỉ đạo việc quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa như sau:

Tham Khảo Thêm:  Mẫu PowerPoint sinh hoạt lớp ngày 20/10

Điều 1. Quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh: Là sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo giá hoặc phí do nhà nước quy định; được trả từ ngân sách nhà nước.

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thực hiện đấu thầu, đặt hàng, lập kế hoạch cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (là các đơn vị do Bộ Giao thông vận tải quản lý quốc lộ, đường thủy nội địa; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) .thành phố giao nhiệm vụ cho đường bộ, đường thủy nội địa địa phương; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ công ích) có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ về đường bộ và đường thủy nội địa.

Đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải có đủ điều kiện để thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 12 và điểm b khoản 1 Điều 17. Quyết định số . Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 11/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố quy chế chào hàng, đặt hàng và lập kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn

3. Chào hàng, đặt hàng, lập kế hoạch quản lý, bảo trì đường bộ; đường thủy nội địa với đường bộ, đường thủy nội địa.

Quy định cụ thể về chiều dài đường bộ, đường thủy nội địa sẽ do Bộ Giao thông vận tải quy định đối với quốc lộ, đường thủy nội địa quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định đối với đường bộ, đường thủy nội địa.

4. Thời gian thực hiện phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường bộ; đường thủy nội địa:

– Phương thức đấu thầu: Đối với công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, thời hạn 3 năm.

– Cách thức đặt hàng: Thời hạn là 1 năm.

– Phương thức nộp kế hoạch: Định kỳ 1 năm.

5. Tiêu chuẩn phân loại đường đô thị, đường vùng sâu, vùng xa do Bộ Giao thông vận tải quy định.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 30/2010/TT-BTC Hướng dẫn quản lý tài chính đối với nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 132/2018/TT-BTC Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *