Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề

Rate this post

Thông tư 30/2010/TT-BLĐTBXH

Quy định tiêu chuẩn giáo viên, giáo viên dạy nghề

Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quy định về chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề.

Bạn đang xem: Thông tư số. 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên chuyên nghiệp

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
LỄ HỘI

————
Con số: 30/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2010

nhà tròn
Quy định tiêu chuẩn giáo viên, giáo viên dạy nghề
—————————

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 70/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bồi dưỡng nghiệp vụ;

Căn cứ Quyết định 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005”. – 2010”;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 7935/2012/NHNN-QLNH Dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Thông tư này quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên, giảng viên bao gồm các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn.

2. Thông tư này áp dụng đối với giáo viên, người dạy nghề trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề và các cơ sở khác có hoạt động dạy nghề.

Thông tư này không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên dạy các môn học phổ thông và các môn văn hóa trong trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

Điều 2. Mục đích của việc công bố chuẩn giáo viên, chuẩn người dạy nghề

1. Làm cơ sở cho việc xây dựng mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và người dạy nghề.

2. Giúp giáo viên, người dạy nghề tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện để phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Làm cơ sở cho việc đánh giá giáo viên, người dạy nghề hàng năm phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng, đào tạo, đề bạt đội ngũ này.

4. Làm cơ sở cho việc xây dựng chế độ, chính sách đối với nhà giáo và người dạy nghề.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Tiếng Việt Tiểu học Mô đun 2

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Đầu tiên.”Giáo viên chuẩn, đào tạo chuyên nghiệplà hệ thống những yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà người giáo viên, giảng viên phải đạt được nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo nghề nghiệp.

2.”Tiêu chuẩn” là một lĩnh vực của tiêu chuẩn, bao gồm các yêu cầu về nội dung liên quan thể hiện năng lực của giáo viên và nhà giáo dục trong lĩnh vực đó. Trong mỗi tiêu chí có một số tiêu chí.

3.”Tiêu chuẩn” là những yêu cầu cụ thể của tiêu chí. Trong mỗi tiêu chuẩn có các chỉ số đánh giá.

4.”Giáo viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp” là nhà giáo dạy cấp sơ cấp (sau đây gọi là giáo viên tiểu học), giáo viên dạy cấp trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi là giáo viên dạy trung cấp chuyên nghiệp), nhà giáo dạy trình độ cao đẳng chuyên nghiệp. giảng viên trường Cao đẳng nghề).

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 24/2020/TT-BTC Sửa đổi Thông tư 20/2016/TT-BTC về cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *