Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Rate this post

Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền công trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền công và tiền công trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. .

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý công việc, tiền lương, khen thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
LỄ HỘI

————
Con số: 27/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao
và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên sở hữu nhà nước
—————————

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định về quản lý lao động tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn cổ phần.

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc điều hành công việc, tiền lương, khen thưởng và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 33/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm chất béo từ sữa

PHẦN I
LĨNH VỰC VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi

Đối tượng của Thông tư này là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuyển đổi từ tổng công ty, công ty mẹ của tổng công ty. Trung ương quyết định việc chuyển đổi và phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, chuyển đổi và phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động.

Thông tư này không áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu quy định tại các điểm 1, 2 và 3 nêu trên sau đây gọi là công ty.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 11 của Chính phủ. Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động về hợp đồng lao động;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2067/QĐ-TTG Về việc thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

2. Thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm Hội đồng thành viên (đối với hội được tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên) hoặc Chủ tịch hội chuyên trách, Chủ tịch hội kiêm nhiệm (đối với hội chuyên trách).công ty được tổ chức theo mô hình Chủ tịch công ty), Kiểm soát viên chuyên trách, Kiểm soát viên kiêm nhiệm;

3. Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (trừ Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng).

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *