Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Rate this post

Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT

Ban hành quy định chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành quy định bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Bạn đang xem: Thông tư số. 23/2010/TT-BGDĐT V/v công bố quy định bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

———————

Con số: 23/2010/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2010

nhà tròn
Ban hành quy định chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi
————————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 02/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Quy định Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi được công bố kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban Giáo dục và Đào tạo – Quốc hội và Quốc hội;
– Hội đồng Giáo dục Quốc gia;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Bộ Tư pháp (Vụ Pháp chế và Tư pháp);
– Kiểm soát nhà nước;
– Như Điều 3;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDMN

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Nguyễn Thị Nghĩa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT Ban hành quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *