Thông tư số 22/2010/TT-BXD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Rate this post

Thông tư 22/2010/TT-BXD

Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tư số 22/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Bạn đang xem: Thông tư số. 22/2010/TT-BXD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

BỘ XÂY DỰNG
———————

Con số: 22/2010/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
————————————

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng,

Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, bao gồm: thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi công trình; phá dỡ công trình; công tác bảo hành, bảo trì.

Tham Khảo Thêm:  Đơn xin làm việc tại nhà Đơn xin làm online tại nhà phòng dịch Covid-19

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài là chủ đầu tư xây dựng công trình; nhà thầu thi công và người lao động trên công trường trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong thông tư này được hiểu như sau:

1. An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình: là hệ thống các biện pháp tổ chức, quản lý, điều hành trên công trường nhằm cải thiện điều kiện lao động và phòng ngừa tai nạn lao động trong thi công xây dựng công trình.

2. Chủ đầu tư xây dựng công trình: Là người sở hữu vốn hoặc được giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng công trình.

3. Nhà thầu thi công xây dựng là tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn xây dựng và thi công xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động.

4. Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng công trình để nhận thầu một loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Nhà thầu chính trong hoạt động xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng để nhận thầu trực tiếp với chủ đầu tư xây dựng để thực hiện phần công việc chính của loại công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2018/TT-BCT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn các ngạch công chức Quản lý thị trường

6. Nhà thầu phụ trong hoạt động xây dựng là người ký hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng để thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính hoặc tổng thầu xây dựng.

7. Địa điểm xây dựng công trình là địa điểm xây dựng, nơi tiến hành thi công các công trình xây dựng, công trình phụ trợ và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 22/2010/TT-BXD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *