Thông tư số 210/2010/TT-BTC Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Rate this post

Thông tư 210/2010/TT-BTC

Quy định hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

Bạn đang xem: Thông tư số. 210/2010/TT-BTC xác định hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 210/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Quy định hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản
được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
————————

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính xác định hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm như sau:

Tham Khảo Thêm:  15+ App Hack Game đỉnh Cao Giúp Bạn Làm Chủ Mọi Cuộc Chơi

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 Phạm vi áp dụng:

Thông tư này xác định việc hoàn trả vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (sau đây gọi là hoàn trả hàng năm), bao gồm: nhận, gửi, thẩm định quyết định và thông báo kết quả thẩm định hoàn trả.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Hàng năm, vào thời điểm kết thúc năm ngân sách, chủ đầu tư, cơ quan cấp trên chủ đầu tư, cơ quan Trung ương và địa phương, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp lập, gửi, thẩm định quyết toán và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo quy định. nội dung, nguyên tắc và thời hạn quy định của Luật ngân sách nhà nước và Thông tư này.

II. QUY ĐỊNH

Điều 3. Các loại vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách nhà nước hoàn trả hàng năm, bao gồm:

1. Vốn trong thẩm định ngân sách nhà nước:

a) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch hàng năm của nhà nước;

b) Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch năm trước được cấp có thẩm quyền quyết định bằng văn bản được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện và thanh toán.

2. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác của ngân sách nhà nước được sử dụng để đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tham Khảo Thêm:  Quy trình dạy Tập đọc lớp 4, 5

Riêng đối với vốn đầu tư XDCB từ nguồn trái phiếu Chính phủ: Chủ đầu tư, cơ quan cấp trên chủ đầu tư, cơ quan trung ương và địa phương, cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp báo cáo tình hình thanh toán theo quy định tại Thông tư này, nhưng báo cáo riêng, không tổng hợp trong báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Báo cáo này được gửi cùng với quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo theo quy định.

3. Đối với vốn đầu tư xây dựng cơ bản được cấp có thẩm quyền cho phép ứng trước quyết toán ngân sách năm sau thì không lập báo cáo hoàn trả cuối năm mà lập báo cáo tổng hợp gửi cơ quan tài chính các cấp. sẽ làm theo. đường.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 210/2010/TT-BTC Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *