Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề

Rate this post

Thông tư số Thông tư 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp

Thông tư 21/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng một số nghề trong các nhóm nghề công nghệ. kỹ thuật – Nghệ thuật tạo hình ứng dụng – Kế toán, kiểm toán – Công nghệ thông tin.

nhà tròn
Quy định về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung
Trình độ cao đẳng nghề cho đa dạng nghề thuộc nhóm nghề Công nghệ
cơ khí chế tạo – Mỹ thuật tạo hình ứng dụng – Kế toán, kiểm toán – Công nghệ thông tin

_________________________________

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ – BLĐTBXH, ngày 09/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp và chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp ;

Căn cứ kết quả thẩm định của các Hội đồng thẩm định chương trình khung trình độ Trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề đối với các nghề: Cắt gọt kim loại; Tham gia; Lắp đặt thiết bị cơ khí; sửa chữa máy tàu thủy; Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp; Công nghệ sản xuất vỏ tàu thủy; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị mạng máy tính; Gia công, thiết kế sản phẩm mộc;

Theo đề nghị của Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp và đội ngũ giảng viên các nghề trên như sau:

Tham Khảo Thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách)

Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành:

Thông tư này quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề và chương trình khung trình độ cao đẳng nghề áp dụng cho các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. cơ sở dạy nghề công lập, tư thục (trong văn bản sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề. ) có đăng ký hoạt động dạy nghề trong các ngành, nghề quy định tại thông tư này;

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề quy định tại Thông tư này không bắt buộc đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 2. Chương trình khung quy định tại Thông tư này bao gồm:

1. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Cắt gọt kim loại” (Phụ lục 1).

2. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Quản trị mạng máy tính” (Phụ lục 2).

3. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Lắp đặt thiết bị cơ khí” (Phụ lục 3).

4. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề của nghề “Sửa chữa máy tàu thủy” (Phụ lục 4).

5. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Công nghệ ô tô” (Phụ lục 5).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT Quy đinh về xếp lương giáo viên THPT công lập

6. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Điện công nghiệp” (Phụ lục 6).

7. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Công nghệ sản xuất vỏ tàu thủy” (Phụ lục 7).

8. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề nghề “Sản xuất, thiết kế sản phẩm mộc” (Phụ lục 8).

9. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Hàn” (Phụ lục 9).

10. Chương trình khung trình độ trung cấp chuyên nghiệp, chương trình khung trình độ cao đẳng chuyên nghiệp cho nghề “Kế toán doanh nghiệp” (Phụ lục 10).

Điều 3. Trách nhiệm xây dựng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ:

Căn cứ quy định tại thông tư này, giám đốc các trường cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các ngành nghề quy định tại thông tư này đầu tư tổ chức xây dựng, thẩm định và phê duyệt nhà trường . chương trình đào tạo nghề.

Điều 4. Điều kiện thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 9 năm 2011 và thay thế các Quyết định 29/2007/QĐ-BLĐTBXH, 33/2007/QĐ-BLĐTBXH, 11/2008/QĐ-BLĐTBXH, 14/2008/QĐ-BLĐTBXH, 33/2007 /QĐ-BLĐTBXH, 11/2008/QĐ-BLĐTBXH, 14 /2008/QĐ-BLĐTBXH, QĐ-BLĐTBXH, 23/2008/QĐ-BLĐTBXH, 30/2008/QĐ-BLĐTBXH, 33/2008/QĐ-BLĐTBXH, 43 /2008/QĐ-BLĐTBXH, 47/2008/QĐ-BLĐTBXD – BLĐTBXH. Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị – xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo, Tổng cục Dạy nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề có đăng ký chuyên nghiệp. hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng chuyên nghiệp đối với các ngành nghề quy định tại Thông tư này và các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT Quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Trang web Công văn của Chính phủ (2 b);
– Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

KT. Bộ

TRỢ LÝ

(Đã ký)

nguyễn ngọc phi

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *