Thông tư số 21/2010/TT-BNNPTNT Về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ

Rate this post

Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT

Đối với việc bổ sung các loài thực vật vào Danh mục các loài thực vật được bảo vệ

Thông tư số 21/2010/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Về việc bổ sung loài thực vật vào Danh mục loài thực vật được bảo vệ.

Bạn đang xem: Thông tư số. 21/2010/TT-BNNPTNT bổ sung loài thực vật vào danh mục loài thực vật được bảo vệ

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————-

Con số: 21/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2010

nhà tròn
Đối với việc bổ sung các loài thực vật vào Danh mục các loài thực vật được bảo vệ
—————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số. 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung các loài thực vật sau vào Danh mục loài thực vật được bảo vệ:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2535/QĐ-BYT Hướng dẫn theo dõi chăm sóc, xử trí phản ứng sau tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Điều 1. Bổ sung 05 loài thực vật có tên sau vào Danh mục loài thực vật được bảo vệ:

1. Súp lơ trắng (Brassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef. var. botrytisL.);

2. Cà tím (Solanum melongena L.);

3. Đậu đũa (Vigna unguiculata (L.) Walp. susp. secquibedalis (L.) Verdc.);

4. Đậu Hà Lan (Pisum sativum L.);

5. đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L.).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Sản xuất Nhà máy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

NGƯỜI NHẬN:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Công báo Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– HĐND, UBND, Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố
thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế,
Thanh tra Bộ và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Lưu VT, Cục TT.

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Bùi Bá Bổng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 21/2010/TT-BNNPTNT Về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *