Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

Rate this post

Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH

Ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện

Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ban hành quy chế quản lý, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh. – Giáo dục – Công tác xã hội.

Bạn đang xem: Thông tư số. 21/2010/TT-BLĐTBXH công bố quy chế quản lý, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI
LỄ HỘI

————
Con số: 21/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Ban hành quy chế quản lý, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và giải quyết việc làm
cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện
và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Công tác xã hội
—————————

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy đối với công tác quản lý sau điều trị nghiện ma túy.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 27/VBHN-BGDĐT Chính sách đối với nhà giáo ở trường chuyên biệt và vùng đặc biệt khó khăn

Điều 1. Quy chế quản lý, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Công tác xã hội ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp các tỉnh, thành phố. Các thành phố kết nối trung tâm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh ngay về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn, hoàn thiện./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương
Chống tham nhũng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,
các thành phố trực thuộc trung ương;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Duy trì VT, hành vi chống đối xã hội.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Đàm

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 21/2019/TT-BYT Quy định văn bằng chuyên môn của người hoạt động y học gia đình

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *