Thông tư số 199/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Rate this post

Thông tư 199/2010/TT-BTC

Hướng dẫn thu nộp, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn, thú y thủy sản

Thông tư số 199/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh và y tế.

Bạn đang xem: Thông tư số. 199/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn và thú y thủy sản

TÀI CHÍNH
——————

Con số: 199/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn thu, chi và quản lý sử dụng
phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản
_________________________

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; một số điều của Pháp lệnh Thú y, Pháp lệnh Giống vật nuôi, Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi xin ý kiến ​​của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng công văn số 3416/BNN-TC ngày 21 tháng 10 năm 2010, Bộ Tài chính xác định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí An toàn, Chất lượng , vệ sinh. quản lý thú y thủy sản như sau:

Điều 1. Biểu thu phí, lệ phí

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2186/QĐ-TTG Về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho tỉnh Phú Yên

Công bố kèm theo Thông tư này biểu phí, lệ phí trong quản lý sức khỏe, an toàn và chất lượng động vật thủy sản, bao gồm:

1. Phụ lục 1 – Phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh sản phẩm nước;

2. Phụ lục 2 – Phí công tác thú y thủy sản;

3. Phụ lục 3 – Phí quản lý chất lượng sản phẩm nước, phí quản lý vệ sinh an toàn;

4. Phụ lục 4 – Phí công tác thú y thủy sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài tham gia sản xuất, kinh doanh thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu dùng trong nước; sản xuất, lưu thông thuốc thú y, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Việc quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh thú y nước uống theo quy định của pháp luật phải nộp phí và lệ phí theo mức phí quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Phí, lệ phí quản lý nhà nước về sức khỏe, an toàn, chất lượng động vật thủy sản được thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. tại thời điểm thu thập.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 440/2013/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp

Điều 3. Thu, nộp phí, lệ phí

Cơ quan quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (gồm Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản, các đơn vị, cơ quan có liên quan của mình) . Cơ quan Quản lý Sức khỏe, An toàn và Chất lượng Thủy sản) thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 của quyết định này có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quy định. ra thông tư này (bằng văn bản dưới đây: làm cơ quan thu lệ phí).

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 199/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *