Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình

Rate this post

Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về giúp việc gia đình

nhà tròn

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ NGHỊ ĐỊNH 27/2014/NĐ-KP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC TẠM THỜI

Căn cứ Nghị định số Nghị định 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

nền tảng nghị định số Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động giúp việc gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương;

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Chính phủ. Nghị định số Các điều của Bộ luật Lao động đối với công việc giúp việc gia đình.

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 46/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Yên Bái Quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này hướng dẫn thi hành một số điều về hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động và trách nhiệm vật chất quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP. Nghị định số 27 /2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động đối với lao động giúp việc gia đình (gọi tắt là Nghị định số 27/2014/NĐ-CP)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số. 27/2014/NĐ-CP.

Mục 2. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 3. Người ký hợp đồng NHÂN CÔNG

1. Người thay mặt người sử dụng lao động ký kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 27/2014/NĐ-CP được quy định như sau:

a) Chủ hộ là người đại diện của hộ gia đình có thuê hoặc sử dụng người giúp việc gia đình theo quy định của pháp luật;

b) Người được chủ nhà hoặc chủ hộ ủy quyền bằng văn bản về việc thuê, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình;

c) Người được các thành viên trong gia đình ủy quyền hoặc được các thành viên trong cùng gia đình thuê, sử dụng lao động là người giúp việc gia đình. văn học sao chép. Văn học sao chépNhiệm vụ quyền theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Chủ gia đình và người được ủy quyền ký kết hợp đồng lao động quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 điều này là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Những người lấy Nhiệm vụ quyền giao kết hợp đồng lao động không được tiếp tục Nhiệm vụ quyền cho người khác ký tên suy luận hợp đồng làm việc.

2. Người thay mặt người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ký kết hợp đồng lao động. 27/2014/NĐ-CP, được quy định như sau:

a) Người lao động đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động. Người đại diện theo pháp luật của người lao động là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi hoặc người giám hộ hợp pháp của người lao động.

Văn bản đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Chữ ký hợp đồng làm việc với công nhân mù chữ

BẢN GHI NHỚ hợp đồng làm việc với người lao động không biết chữ quy định tại khoản 1 điều 5 nghị định số 27/2014/NĐ-CP như sau:

1. Người sử dụng lao động đọc đầy đủ, rõ ràng toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động để người lao động nghe và đồng ý với nội dung đó trước khi giao kết hợp đồng lao động.

Tham Khảo Thêm:  File Video môn Toán sách Cánh diều

2. Người lao động ký kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động dưới hình thức thỏa thuận.

3. Trường hợp Trường hợp người thứ ba không phải là thành viên gia đình thuê, mướn người giúp việc gia đình làm người làm chứng thì trong hợp đồng lao động phải ghi rõ họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đó. , hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên hệ khi cần và chữ ký của những người làm chứng.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *