Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Rate this post

Thông tư 19/2008/TT-LĐTBXH

Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư số Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Chính phủ. Nghị định số Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bạn đang xem: Thông tư số. 19/2008/TT-LĐTBXH sửa đổi, hoàn thiện Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG HIỆU
VÀ XÃ HỘI
—————————

Con số: 19/2008/TT-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

nhà tròn
Sửa đổi, hoàn thiện Thông tư số Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định Chính phủ số điều luật
Bảo hiểm xã hội đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc (sau đây gọi là: Nghị định số 152/2006/NĐ-CP), Bộ Lao động – Thương binh Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, hoàn thiện một số điểm của Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH) như sau:

1. Sửa đổi điểm 2 mục I chế độ bệnh tật phần B như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử

“2. Mức hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được tính như sau:

Chế độ ốm đau đối với bệnh cần chữa trị dài ngày = Tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x Tỷ lệ hưởng chế độ ốm đau (%) x Số tháng hưởng chế độ ốm đau

Ở đó:

a) Mức hưởng chế độ ốm đau:

+ 75% trong thời gian tối đa 180 ngày/năm;

+ Bằng 65% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong năm mà vẫn tiếp tục được điều trị nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% đối với trường hợp hết thời hạn đóng 180 ngày/năm mà người lao động vẫn tiếp tục được khám chữa bệnh nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến 30 năm;

+ Bằng 45% đối với trường hợp hết thời hạn 180 ngày trong năm mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH mà vẫn tiếp tục được giải quyết.

b) Số tháng nghỉ ốm đau được tính theo tháng dương lịch.

Trường hợp có những ngày lẻ thì cách tính hưởng chế độ ốm đau cho những ngày này như sau:

Ở đó:

– Mức hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a điểm này.

– Số ngày nghỉ hưởng chế độ ốm đau, tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết và ngày nghỉ hằng tuần.

c) Người lao động bị ốm đau cần chữa trị dài ngày mà sau 180 ngày vẫn tiếp tục điều trị, khi tính tỷ lệ phần trăm mức hưởng chế độ ốm đau hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung thì được tính bằng mức lương tối thiểu chung.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1782/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Khánh giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

2. Bổ sung các điểm 4, 5 và 6 vào Mục I Chế độ bệnh tật Phần B như sau:

“4. Nếu trong cùng thời gian người lao động có từ 2 con dưới 7 tuổi trở lên bị ốm đau thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau. . . Thời gian nghỉ việc tối đa trong một năm đối với mỗi con được quy định tại điểm 1 Điều 10 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

Ví dụ 1: Bà A là công nhân của nhà máy dệt có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm với thời gian như sau: Con thứ nhất ốm từ ngày 14/10 đến ngày 20/10/2008, con thứ hai ốm. bị ốm từ ngày 17/10 đến ngày 21/10/2008, chị A phải nghỉ việc để chăm sóc hai con ốm. Ngày nghỉ hàng tuần của bà A là thứ sáu. Thời gian hưởng chế độ con ốm của bà. A Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 10 năm 2008 là 7 ngày (trừ 1 ngày nghỉ hàng tuần là thứ Sáu). Trong trường hợp này, dữ liệu thanh toán phải có chứng từ khám bệnh của cả hai đứa trẻ.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 19/2008/TT-LĐTBXH Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi tập huấn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *