Thông tư số 180/2010/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Rate this post

Thông tư 180/2010/TT-BTC

Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Thông tư số 180/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Bạn đang xem: Thông tư số. 180/2010/TT-BTC Quản lý giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 180/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
—————————

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 130/2012/TT-BQP Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở bộ, ngành và địa phương năm 2013

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này hướng dẫn:

– Giao dịch điện tử trong đăng ký thuế (không áp dụng đối với các trường hợp đăng ký thuế theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp); Giao dịch điện tử trong kê khai thuế; Giao dịch điện tử trong nộp thuế.

– Thủ tục cấp, đình chỉ, tạm thời thu hồi Giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

2. Thông tư này không điều chỉnh giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế thực hiện thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế bằng phương tiện điện tử.

2. Cơ quan thuế, công chức thuế.

3. Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là giao dịch trong các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án buổi 2 Toán 1 sách Cánh diều (Cả năm)

2. Phiếu điện tử trong lĩnh vực thuế là thông điệp dữ liệu điện tử đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế được tạo, gửi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử trong lĩnh vực thuế.

3. Tài khoản giao dịch thuế điện tử là tài khoản truy cập vào Cổng thông tin điện tử của ngành thuế để thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

4. Dịch vụ giá trị gia tăng của giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (gọi tắt là dịch vụ T-VAN): Là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ và truy xuất thông điệp điện tử dữ liệu thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và điện tử. khai thuế.

5. Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN: Là tổ chức đã được cơ quan thuế cấp Giấy công nhận cung cấp dịch vụ T-VAN.

6. Cổng thông tin điện tử cơ quan thuế: Là điểm truy cập tập trung và cung cấp các dịch vụ đại lý thuế trên nền Web.

Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, bảo mật, hiệu quả và tuân thủ quy định tại Điều 5 Luật Giao dịch điện tử.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 23/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ chi tiêu tổ chức Hội nghị cấp cao hợp tác chiến lược kinh tế và Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại Việt Nam

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 180/2010/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *