Thông tư số 18/2010/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn

Rate this post

Thông tư 18/2010/TT-NHNN

Quy định chi tiết việc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức, cá nhân vay vốn trung hạn và dài hạn

Thông tư số 18/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Quy định chi tiết việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bạn đang xem: Thông tư số. 18/2010/TT-NHNN Quy định chi tiết thực hiện hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn trung và dài hạn

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

—————————

Con số: 18/2010/TT-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2010

nhà tròn
Quy định chi tiết việc thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với tổ chức,
cá nhân vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam
_______________

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội;

Căn cứ quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung hạn và dài hạn của ngân hàng để đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh ; 670/TTg-KTTH ngày 05/5/2009 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Quyết định số. 443/QĐ – TTg ngày 04 tháng 4 năm 2009;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết việc thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung hạn và dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 94/2019/QH14 Hướng dẫn khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp thuế

Điều 1. Mục đích hỗ trợ lãi suất

Nhà nước hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng và nhu cầu vốn để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu nhằm giảm đầu tư chi phí. , tăng năng lực sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của sản phẩm và giải quyết việc làm.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi thực hiện quy định hỗ trợ lãi suất

1. Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay và các đối tượng vay khác theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ. – KP ngày 20/12/2006 đối với tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước và các chứng từ khác có liên quan.

2. Đối tượng vay được hỗ trợ lãi suất là các nhà đầu tư, doanh nghiệp xuất khẩu được vay vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

3. Cho vay có hưởng lãi là các khoản cho vay trung hạn và dài hạn bằng đồng Việt Nam trên cơ sở các hợp đồng tín dụng được ký kết trước và sau ngày 01 tháng 4 năm 2009 và được giải ngân (một hoặc nhiều lần). trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 167/2008/QĐ-TTG Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

a) Các khoản vay theo quy định của Chính phủ đối với các khoản tín dụng đầu tư do Nhà nước cấp trước ngày Nghị định số 11 có hiệu lực. 106/2008/NĐ-CP.

b) Các khoản vay theo danh mục cho vay đầu tư của Nhà nước quy định tại Nghị định số 106/2008/NĐ-CP.

c) Các khoản vay theo quy định của Chính phủ, quy định của Thủ tướng Chính phủ: Dự án đầu tư ra nước ngoài; dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; chi trả tiền bồi thường, di dân, tái định cư cho dự án thủy điện Sơn La; dự án vay vốn Quỹ tín thác quay vòng; cho vay xuất khẩu thời hạn tín dụng trên 12 tháng; các dự án khác.

d) Các khoản giải ngân cho vay phục vụ các dự án tín dụng được cấp có thẩm quyền và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phê duyệt, bao gồm: Thanh toán, tạm ứng chi phí dự án; hoàn trả vốn tự có mà khách hàng đã ứng để thanh toán cho dự án vay vốn; chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của khách hàng để thanh toán các chi phí của dự án vay vốn.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 18/2010/TT-NHNN Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 43/2018/QĐ-TTg Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *