Thông tư số 177/2010/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Rate this post

Thông tư số 177/2010/TT-BTC

Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 177/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Bạn đang xem: Thông tư số. 177/2010/TT-BTC Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

TÀI CHÍNH

—————————

Con số: 177/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

nhà tròn
Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân
và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài
_____________

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài;

Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐTP Quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định quản lý tài chính của Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài (gọi tắt là Quỹ Bảo trợ công dân) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 119/2007/QĐ – TTg ngày 25/7/2007 , tên giao dịch quốc tế là Quỹ hỗ trợ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài – viết tắt là FAOV).

Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài không thuộc đối tượng áp dụng quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân

1. Quỹ Bảo hộ công dân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Quỹ có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng. Quỹ mở tài khoản bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước hoặc tại các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. .

2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Hội đồng quản trị và Văn phòng Quỹ thực hiện các hoạt động bảo hộ công dân theo quy định tại Quy chế “tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân và Công dân và Quỹ “pháp nhân Người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Ngoại giao ban hành.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 43/2021/TT-BTC Bổ sung dụng cụ, thiết bị y tế chịu thuế suất thuế GTGT 5%

Điều 3. Nguồn thu của Quỹ Bảo hộ công dân

1. Nguồn vốn ban đầu của Quỹ Bảo trợ công dân do ngân sách nhà nước cấp là 20 (hai mươi) tỷ đồng; bổ sung kinh phí hàng năm cho ngân sách nhà nước trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tiền, tài sản do cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp, tài trợ cho Quỹ theo quy định của pháp luật.

3. Thu lãi tiền gửi và các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 177/2010/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *