Thông tư số 176/2011/TT-BQP Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh

Rate this post

Thông tư 176/2011/TT-BQP

Công bố chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh

Thông tư số 176/2011/TT-BQP của Bộ Quốc phòng: Thông báo chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh.

Bạn đang xem: Thông tư số. 176/2011/TT-BQP công bố chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh

BỘ QUỐC PHÒNG

___________

Con số: 176/2011/TT-BQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2011

nhà tròn
Công bố chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh

____________________

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng – an ninh;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 104/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Được sự đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh quốc gia.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 389/QĐ-BQP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc công bố Chương trình bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng. .

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 03/2013/QĐ-UBDT Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Dân tộc

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Giám đốc Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị; Tư lệnh các Quân khu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự các Bộ, ngành Trung ương; Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– BTTM, TCCT, TCHC, TCKT, TCII, TCCNQP;
– Các thành viên Hội đồng quốc gia GDQP-ANTW;
– TƯ các cơ quan đoàn thể;
– Cục Hải quan cơ quan, tổ chức ở Trung ương;
– Các lệnh 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và HNTF;
– Bộ Quốc phòng PB, BTL và QC PK-KQ, Trụ sở;
– Quốc hội; HVCT; Cục QLĐB; Trụ sở chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Trường QS quận 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 và HN BDTD;
– Phòng Kiểm tra văn bản/BTP; Công báo, Website Chính phủ;
– Lưu: Tài liệu, NC, M 400b.

Bộ

(Đã ký)

Đại tướng Phùng Quang Thanh

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 28/2010/TT-BTNMT Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá chất lượng đất

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 176/2011/TT-BQP Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *