Thông tư số 172/2010/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan

Rate this post

Thông tư số 172/2010/TT-BTC

Chỉ đạo việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực hải quan

Thông tư số Thông tư số 172/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực hải quan.

Bạn đang xem: Thông tư số. Thông tư 172/2010/TT-BTC hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực hải quan

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 172/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng
thuế quan trong lĩnh vực hải quan
—————————

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các Bộ, ngành.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 10543/2012/BKHĐT-KTCN Xác nhận mặt hàng trong nước sản xuất được

Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực hải quan như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp phí

Đối tượng nộp thuế trong lĩnh vực hải quan là tổ chức, cá nhân có hành lý, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được cơ quan hải quan cho phép làm thủ tục hải quan bằng cách thu lệ phí quy định tại Thông tư này.

Điều 2. Các trường hợp không thu lệ phí hải quan

1. Viện trợ nhân đạo, viện trợ không thể đảo ngược; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định về quyền miễn trừ ngoại giao; hành lý xách tay; bưu gửi, bưu kiện được miễn thuế xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Hàng hóa phải làm thủ tục hải quan phải được đưa vào kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan. Sau khi hoàn thành thủ tục hải quan, họ sẽ phải trả lệ phí hải quan;

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào trong nước (bao gồm cả hàng hóa trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với doanh nghiệp nội địa và giữa các doanh nghiệp chế xuất với nhau).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 37/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Điều 3. Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

1. Mức thu: Mức thu trong khu vực hải quan được quy định tại Biểu mức thu trong khu vực hải quan công bố kèm theo Thông tư này.

2. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng: Lệ phí hải quan là khoản thu của ngân sách nhà nước và được quản lý, sử dụng như sau:

2.1. Cơ quan hải quan trực tiếp tổ chức thu thuế hải quan phải kê khai và nộp vào tài khoản toàn bộ số thu thuế hải quan.tịch thu lệ phí” tại Kho bạc Nhà nước nơi thu để Kho bạc Nhà nước theo dõi, kiểm soát chi.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 172/2010/TT-BTC Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *