Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề

Rate this post

Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH

Thông báo danh mục ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trình độ cao đẳng chuyên nghiệp

Thông tư số Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Công bố danh mục nghề đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và khoa nghiệp vụ.

Bạn đang xem: Thông tư số. 17/2010/TT-BLĐTBXH công bố danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề

BỘ LAO ĐỘNG – GIAO THÔNG VÀ XÃ HỘI

———————

Con số: 17/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2010

nhà tròn
Công bố danh mục ngành nghề đào tạo
Trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trình độ cao đẳng nghề

———————————

Căn cứ Luật bồi dưỡng nghiệp vụ ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 38/2009/QĐ – TTg ngày 03/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố danh mục giáo dục và đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố danh mục chuyên môn đào tạo cấp IV trong danh mục giáo dục đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân gồm những nội dung sau:

Tham Khảo Thêm:  Viết thư cho Ông già Noel bằng tiếng Anh (7 mẫu)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Thông tư này công bố danh mục ngành nghề đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân làm cơ sở để các trường tổ chức đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trình độ cao đẳng trong cả nước;

Danh mục nghề đào tạo bao gồm danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề và danh mục nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề.

Điều 2. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký;

Thông tư này thay thế quyết định số Quyết định số 37/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 16/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc công bố tạm thời danh mục dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề các nghề. được tuyển sinh để đào tạo trước khi Thông tư này có hiệu lực được áp dụng cho đến khi kết thúc khóa học.

Điều 3. Điều kiện thực hiện

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị – xã hội và UBND các tỉnh, thành phố do Trung tâm, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, các cơ sở dạy nghề, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có đăng ký Để thực hiện Thông tư này, hoạt động đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm./.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Công nghệ 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Hội đồng nhân dân, Hội đồng dân tộc và các cơ quan khác
Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố do Trung tâm quản lý;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Công báo, Website Chính phủ (2 b);
– Vụ Pháp chế, VP, TCDN (20 b).

Bộ trưởng bộ tài chính
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Đàm Hữu Đắc

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành bảng danh mục nghề đào tạo trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *