Thông tư số 17/2007/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Rate this post

Thông tư số 17/2007/TT-BTC

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Thông tư số 17/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Bạn đang xem: Thông tư số. 17/2007/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

TÀI CHÍNH

—————
Con số: 17/2007/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2007

nhà tròn
Hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Thi hành Luật Chứng khoán số. 70/2006/QH11 và Nghị định số. Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán hướng dẫn Bộ Tài chính Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này quy định cụ thể hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chứng khoán chào bán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

2. Thông tin trong hồ sơ phải chính xác, trung thực, không gây hiểu nhầm và chứa đầy đủ các nội dung quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư.

3. Tổ chức phát hành, tổ chức, cá nhân có liên quan đến chứng khoán cung cấp hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 17 Luật Chứng khoán.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 42/2012/QĐ-TTg Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

4. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng trong nước kết hợp chào bán chứng khoán ra nước ngoài, ngoài các tài liệu quy định tại quy chế này, phải gửi kèm theo bản sao văn bản đăng ký chào bán của cơ quan có thẩm quyền. quyền tài phán của quốc gia nước ngoài nơi tổ chức phát hành đăng ký chào bán. Tổ chức phát hành phải có văn bản giải trình về những thay đổi trong báo cáo tài chính nếu báo cáo tài chính trong hồ sơ đăng ký chào bán ra nước ngoài chưa được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

5. Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước được lập thành văn bản, gồm 01 bộ gốc và 05 bản chính, kèm theo tệp tin điện tử theo địa chỉ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi được chấp thuận về nguyên tắc, tổ chức phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 06 bộ hồ sơ đã được phê duyệt trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

6. Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng có hiệu lực, tổ chức phải đăng Thông báo phát hành trên báo điện tử hoặc báo viết ba số liên tiếp theo mẫu tại phụ lục số 01A và 01B. kèm theo Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1899/QĐ-BYT 5 nhóm thực phẩm phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành

7. Tổ chức phát hành, doanh nhân phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán kèm theo. được mở từ số tiền thu được từ đợt chào bán theo mẫu quy định tại Phụ lục 02A và 02B ban hành kèm theo Thông tư này.

8. Hồ sơ quy định tại Điều IV Thông tư này được lập thành 2 bản và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đối với trường hợp quy định tại điểm 3.2 mục IV của thông tư này, hồ sơ gồm một bản bằng tiếng Anh và một bản bằng tiếng Việt. Bộ hồ sơ bằng tiếng Anh phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Bản sao tiếng Việt và bản dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt phải được chứng nhận bởi cơ quan công chứng Việt Nam hoặc công ty luật có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

9. Công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 07 ngày trước đợt chào bán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về đợt chào bán kèm theo dự thảo thông báo phát hành theo mẫu tại phụ lục 3 Thông tư này. .

10. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận việc chào bán trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về việc chào bán quy định tại điểm 9 mục I. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước

11. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận việc chào bán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán phải đăng Thông báo phát hành trên báo điện tử và 03 số liên tiếp của báo trung ương hoặc báo viết trong nước. công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán chào bán.

12. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo kết quả đợt chào bán kèm theo xác nhận của ngân hàng về số tiền thu được trong đợt chào bán, sử dụng vốn đầu tư. mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 17/2007/TT-BTC Hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *