Thông tư số 163/2011/TT-BTC Thông tư về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Rate this post

Thông tư số 163/2011/TT-BTC

Thông tư công bố Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

Thông tư số Thông tư số 163/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc công bố Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014.

Bạn đang xem: Thông tư số. 163/2011/TT-BTC Thông tư ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

TÀI CHÍNH

________________

Con số: 163/2011/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

nhà tròn
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam
thực hiện Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc
giai đoạn 2012-2014

————

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN) và Đại Hàn Dân Quốc (sau đây gọi là Đại Hàn Dân Quốc) ký ngày 13 tháng 5 năm 2005 tại Ma-lai-xi-a, được phê chuẩn bởi Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 12 tháng 4 năm 2006;

Căn cứ Hiệp định Thương mại Hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện giữa ASEAN và Hàn Quốc (sau đây gọi tắt là Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc) ký ngày 13 tháng 12 năm 2005 tại Ma-lai-xi-a-Lazia và ngày 24 tháng 8 năm 2006 tại Phi-líp-pin ;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND về trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012 – 2014 (thuế suất áp dụng viết tắt là thuế suất AKFTA).

Ở đó:

+ Cột “Mã số hàng hóa” và cột “Mô tả hàng hóa” được xây dựng trên cơ sở AHTN 2012 và được phân loại theo cấp độ 8 số.

+ Cột “Thuế suất AKFTA(%)”: thuế suất áp dụng theo từng năm, áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm, bắt đầu từ năm 2012 đến hết năm 2014.

+ Cột “Nước không được hưởng ưu đãi”: hàng hóa nhập khẩu từ nước có ký hiệu tên nước (quy định tại điểm (2) Điều 2 Thông tư này) không được áp dụng thuế suất AKFTA-s quy định tại điểm 2 Thông tư này Điều.Thông tư này.

+ Cột “GIC”: hàng hóa sản xuất tại Khu công nghiệp Khai Thành thuộc lãnh thổ CHDCND Triều Tiên áp dụng thuế suất AKFTA quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Điều 2. Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AKFTA phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt công bố kèm theo Thông tư này;

2) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc, bao gồm các nước sau:

Tên của đất nước

Ký hiệu tên bang

Vương quốc Bru-nây

BN

Vương quốc Campuchia

NGỌN LỬA

cộng hoà Indonesia

NHẬN DẠNG

Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

LA

Malaysia

của tôi

Liên bang Myanmar

MM

Cộng Hòa Philippines

THẮNG

Cộng hòa singapore

SG

Vương quốc Thái Lan

quần què

Hàn Quốc (Hàn Quốc)

xem

CHXHCNVN (hàng từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường nội địa)

VN

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Khoa học Tiểu học Mô đun 3

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 163/2011/TT-BTC Thông tư về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *