Thông tư số 16/2014/TT-NHNN Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ

Rate this post

Thông tư 16/2014/TT-NHNN

Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ

nhà tròn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TIỀN TỆ, TÀI KHOẢN ĐỒNG VIỆT NAM CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ, NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ TẠI NGÂN HÀNG ĐƯỢC PHÉP

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh ngoại hối số. 28/2005/PL-UBTVQHH ngày 13/12/2005 và Nghị định số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 của việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Pháp lệnh ngoại hối;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép.

Điều 1. Phạm vi

1. Thông tư này hướng dẫn việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ (sau đây: Để trở thành tài khoản ngoại tệ), tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam (sau đây gọi là tài khoản đồng Việt Nam) tại ngân hàng được phép, bao gồm:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 121/2006/QĐ-TTG Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006 - 2010

a) Tài khoản ngoại tệ của người cư trú, người không cư trú, tổ chức, cá nhân;

b) Tài khoản đồng Việt Nam của người không cư trú là tổ chức, cá nhân, người cư trú là cá nhân nước ngoài.

2. Công việc sử dụng Tài khoản thanh toán trong các trường hợp sau thực hiện theo các quy định khác có liên quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam phục vụ giao dịch vốn;

b) Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ;

c) Tài khoản tiền tệ của nước có biên giới với Việt Nam.

3. Các nội dung khác liên quan đến tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

2. Ngân hàng được phép, tổ chức tín dụng phi ngân hàng được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây: Tổ chức tín dụng được phép).

3. Người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép.

4. Người không cư trú Để trở thành tổ chức, cá nhân, người cư trú là cá nhân nước ngoài sử dụng tài khoản đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép.

Điều 3. Sử dụng tài khoản ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Người cư trú là tổ chức được sử dụng tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi sau:

1. Bộ sưu tập:

a) Thu ngoại tệ từ nước ngoài chuyển vào;

b) Thu chuyển khoản ngoại tệ thanh toán tiền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ từ tài khoản của người không cư trú, tổ chức mở tại ngân hàng được phép trong nước;

c) Trả lại số tiền bằng ngoại tệ đã rút từ tổ chức cho người lao động đi công tác nước ngoài không tiêu hết được tại ngân hàng được phép đã rút tiền. Trường hợp nộp ngoại tệ tiền mặt, tổ chức phải nộp cho ngân hàng được phép các chứng từ liên quan đến việc rút tiền từ tài khoản và tờ khai xuất nhập cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu đối với số ngoại tệ tiền mặt. tiền tệ. Tuyên bố nhập cư – Xuất khẩu Địa điểm diễn ra sự kiện được Hải quan cửa khẩu xác nhận chỉ có giá trị đối với Tổ chức nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản ngoại tệ trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày nhập cảnh ghi trên tờ khai xuất nhập cảnh;

d) Thu ngoại tệ từ các nguồn thu nội bộ hợp pháp, bao gồm:

– Thu từ hoạt động mua ngoại tệ chuyển khoản cho các tổ chức tín dụng được phép;

– Thu ngoại tệ chuyển khoản hoặc nộp ngoại tệ tiền mặt đối với trường hợp nhận ngoại tệ trong nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT Mô hình Bữa ăn học đường

2. Chi phí:

a) Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép;

b) Chuyển tiền, thanh toán giao dịch ám ảnhgiao dịch vốn theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

c) Chi chuyển đổi sang các loại ngoại tệ khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

đ) Chi chuyển đổi sang các phương tiện thanh toán khác bằng ngoại tệ;

đ) Rút tiền mặt cho cá nhân làm việc cho tổ chức khi cử đi công tác nước ngoài;

e) Chuyển khoản hoặc rút ngoại tệ để trả lương, thưởng, bồi thường khoản trợ cấp đối với người không cư trú, người cư trú là cá nhân nước ngoài;

g) Chi chuyển tiền và chi các giao dịch được phép thanh toán trong nước bằng ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam;

h) Chuyển tiền thanh toán cho các giao dịch hợp pháp khác theo quy định quy định hợp pháp vòng tròn kiểm soát ngoại hối.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 16/2014/TT-NHNN Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *