Thông tư số 159/2010/TT-BTC Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc Gia

Rate this post

Thông tư số 159/2010/TT-BTC

Quy định quản lý tài chính cho việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

Thông tư số 159/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý tài chính cho việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Bạn đang xem: Thông tư số. 159/2010/TT-BTC Quy định quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

TÀI CHÍNH

—————————

Con số: 159/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

nhà tròn
Quy chế quản lý tài chính xây dựng và áp dụng
và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia
ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

————————————

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg.

Sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo quản lý tài chính cho việc xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước . cơ quan như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH Quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và lĩnh vực áp dụng

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan, cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ- TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ- TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước được cân đối trong dự toán chi hành chính hàng năm, nguồn kinh phí viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của các Bộ, ngành, địa phương.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 159/2010/TT-BTC Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc Gia . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1074/BGDĐT-GDTC Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *