Thông tư số 15/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Rate this post

Thông tư 15/2014/TT-NHNN

Hướng dẫn quản lý ngoại hối cho hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử thưởng cho người nước ngoài

nhà tròn

TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ KINH DOANH TIỀN THƯỞNG NGOẠI TỆ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh ngoại hối số. 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13. THÁNG tháng 12/2005 và Nghị định số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18. THÁNG 3 năm 2013 về sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Pháp lệnh ngoại hối;

nền tảng nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 THÁNG 7 năm 2013 tôi chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử được xếp hạng nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ chính phủ xác định chức năng, nhiệm vụ, năng lực và kết cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý, THUỘC VẬT CHẤT Ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 37/2018/NĐ-CP Người bị giám sát, giáo dục được rời nơi cư trú

Thông tư này hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử giá nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp).

2. Cá nhân được tham gia chơi tại Điểm bán trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (sau đây gọi là người chơi).

3. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam (sau đây gọi là ngân hàng được phép).

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điều 3 Nhận và sử dụng tiền thưởng bằng ngoại tệ

Người chơi được nhận thanh toán bằng ngoại tệ và sử dụng các loại ngoại tệ sau:

1. Trường hợp người chơi nhận tiền mặt bằng ngoại tệ:

a) Bán ngoại tệ cho ngân hàng được phép nhận đồng Việt Nam;

b) Chuyển số tiền mặt để trả thưởng ra nước ngoài thông qua ngân hàng được phép;

c) ĐỎchao ôic) Ngân hàng được phép xác nhận việc mang ngoại tệ ra nước ngoài để trả thưởng theo quy định tại điểm 1 Điều 14 Thông tư này;

d) Nộp số ngoại tệ tiền mặt để trả thưởng vào tài khoản thanh toán ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 1014/2013/TB-BNN-VP Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản nhân dịp Hội chợ Foodex Japan 2013

2. Trường hợp người chơi nhận tiền thưởng bằng ngoại tệ chuyển khoản:

a) Số ngoại tệ thanh toán được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của công ty sang tài khoản thanh toán ngoại tệ của người chơi mở tại ngân hàng được phép;

b) Số ngoại tệ thanh toán được chuyển từ tài khoản chuyên dùng ngoại tệ của công ty sang tài khoản của người chơi mở tại n.chao ôic ra.

3. Người chơi có thể ủy quyền cho doanh nghiệp liên hệ với ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch nộp ngoại tệ, chuyển ngoại tệ, yêu cầu khoản trợ cấp giấy xác nhận mang ngoại tệ, tiền ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.

Điều 4 Tiền quy ước

1. Mệnh giá của đồng tiền quy ước được thể hiện bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ có thể chuyển đổi được. Doanh nghiệp quy đổi các loại tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ khác, tỷ giá quy đổi theo tỷ giá niêm yết của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ.

2. Người chơi được quy đổi tiền quy ước sang ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam trong trường hợp chơi không hết hoặc không trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước trong doanh nghiệp và được sử dụng số ngoại tệ quy đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện các giao dịch của quy định tại Điều 3 Thông tư này.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 15/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *