Thông tư số 15/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Rate this post

Thông tư 15/2012/TT-BTC

Cấp tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Thông tư số 15/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Thông báo về tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Bạn đang xem: Thông tư số. 15/2012/TT-BTC V/v đăng tờ khai xuất nhập khẩu

TÀI CHÍNH

___________

Con số: 15/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

nhà tròn

thông báo tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

_________________________

Căn cứ vào luật hải quan số. 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật số. 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Luật Hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02/6/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của các Bộ, ngành;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính công bố mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các phụ lục đính kèm như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1531/QĐ-BTC Quyết định 1531/QĐ-BTC năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Điều 1: Ban hành kèm theo thông tư này:

1. Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (mẫu HQ/2012-XK);

b) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (mẫu HQ/2012-NK);

2. Mẫu Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm:

a) Phụ lục tờ khai xuất khẩu (mẫu HQ/2012-PLXK);

b) Tờ khai nhập khẩu đính kèm (mẫu HQ/2012-PLNK);

3. Tờ khai sửa đổi, bổ sung (mẫu HQ/2012-TKSDBS) dùng chung cho cả xuất khẩu và nhập khẩu;

4. Phiếu kết quả kiểm tra (mẫu HQ/2012-PGKQKT) dùng chung cho cả tờ khai xuất khẩu và tờ khai nhập khẩu;

5. Các biểu mẫu quy định tại các điểm 1, 2, 3 Điều này được in bằng mực đen và trên giấy trắng A4; Người dùng có thể in tờ khai hải quan trong hệ thống thông tin, từ trang thông tin điện tử của cơ quan hải quan.

Phòng giáo dục Sa Thầy Tài liệu xem thêm chi tiết

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 15/2012/TT-BTC Ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *