Thông tư số 15/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm

Rate this post

Thông tư số 15/2010/TT-BYT công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với axit folic dùng bổ sung vào thực phẩm

Thông tư số 15/2010/TT-BYT của Bộ Y tế: Công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về axit folic dùng để bổ sung vào thực phẩm.

nhà tròn
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
liên quan đến axit folic được sử dụng để củng cố thực phẩm

_________________

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định của Chính phủ số quy định;

Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm ngày 07 tháng 8 năm 2003 và Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

THƯỜNG XUYÊN:

Điều 1. Công bố kèm theo thông tư này:

QCVN 3-2:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về axit folic dùng bổ sung vào thực phẩm.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. /.

Người nhận:
– Văn phòng Chính phủ (Văn Đô thị, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để b/c);
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố do Trung tâm chỉ đạo tuyến;
– Cơ quan kiểm toán nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu;
– Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng;
– Website Bộ Y tế;
– Lưu: VT, K2DT, PC, ATTP.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
TRỢ LÝ
(Đã ký)


Trịnh Quân Huấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 15/2010/TT-BYT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về acid folic được sử dụng để bổ sung vào thực phẩm . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 588/QĐ-TTg Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *