Thông tư số 128/2010/TT-BTC Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu

Rate this post

Thông tư 128/2010/TT-BTC

Về việc tạm điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

Thông tư số Thông tư 128/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc sâu.

Bạn đang xem: Thông tư số. 128/2010/TT-BTC Về việc tạm điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

TÀI CHÍNH
———————

Con số: 128/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Về việc tạm điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn chăn nuôi,
phân bón và thuốc trừ sâu
—————————

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4459/VPCP-KTTH ngày 28/06/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với một số nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số mặt hàng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật như sau:

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp THPT

Điều 1. Tạm điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở khâu nhập khẩu xuống còn 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Danh mục các mặt hàng nêu trên do Tổng cục Hải quan quản lý cụ thể.

Điều 2. Để được áp dụng thời hạn nộp thuế quy định tại Điều 1, người nộp thuế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế hoặc có cam kết bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp của người nộp thuế . tổ chức hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp người nộp thuế không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật quản lý thuế.

Người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế thì xác định theo hướng dẫn tại điểm 5 Điều 3 Thông tư số Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định tạm thời thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với rác thải, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất cơ bản. , thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu nhựa và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 15/2017/TT-BTC Hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

2. Các trường hợp quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư này có tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa đến thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thì thời hạn nộp thuế đã hết. hoàn thành. tối đa 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu.

Người nhận:
– Thủ tướng
và các phó thủ tướng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Cơ quan chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– HĐND, UBND, Sở Tài chính,
Cục hải quan, kho bạc nhà nước địa phương;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
– Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)
Làm Hoàng Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 128/2010/TT-BTC Về việc tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 110/2018/TT-BTC Hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *