Thông tư số 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Rate this post

Thông tư số 117/2010/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty nhà nước trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thông tư số 117/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quản lý cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bạn đang xem: Thông tư số. 117/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty nhà nước trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TÀI CHÍNH

————————

Con số: 117/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thuộc sở hữu nhà nước
————————————

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức bộ máy quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tình trạng;

Bộ Tài chính quản lý cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 129/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

Thông tư này quy định cơ chế tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn mẹ, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định , Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển đổi và phê duyệt, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sau đây gọi là “Công ty”). Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *