Thông tư số 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Rate this post

Thông tư số 117/2010/TT-BTC

Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty nhà nước trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thông tư số 117/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quản lý cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Bạn đang xem: Thông tư số. 117/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty nhà nước trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TÀI CHÍNH

————————

Con số: 117/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2010

nhà tròn
Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thuộc sở hữu nhà nước
————————————

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH, ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức bộ máy quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tình trạng;

Bộ Tài chính quản lý cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên như sau:

Tham Khảo Thêm:  Bài thu hoạch tập huấn SGK lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Lĩnh vực điều chỉnh, đối tượng thực hiện

Thông tư này quy định cơ chế tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn mẹ, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định , Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển đổi và phê duyệt, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động (sau đây gọi là “Công ty”). Thông tư này không áp dụng đối với tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 117/2010/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *