Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ xung một số quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2014

Rate this post

Thông tư 09/2014/TT-BGDĐT

Thay đổi, bổ sung một số quy chế thi tốt nghiệp năm 2014

nhà tròn

ĐỂ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ THI TUYỂN THẨM PHÁN CŨNG BAN HÀNH BỔ SUNG QUY ĐỊNH SỐ. .06/2013/TT-BGDĐT NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố và Đào tạo. theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT . ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp công bố kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số TT-BGDĐT ngày 03/06/2012 Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày 21/02/2013 và Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày 01/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 87/2020/NĐ-CP Hướng dẫn quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến

1. Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Thứ nhất. Các môn thi trúng tuyển gồm 04 (bốn) môn thi; trong đó 02 (hai) môn thi bắt buộc là Toán và Ngữ văn; 02 (hai) môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng nước ngoài.”

2. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Thời gian thi từng môn:

a) Môn Toán và Ngữ văn: 120 phút;

b) Lịch sử và Địa lý: 90 phút;

c) Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ: 60 phút.”

3. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 10. Tổ chức Hội đồng xét xử

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập hội đồng thi để triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức thi.

2. Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo quy định của Hội đồng thi

a) Tại mỗi hội đồng thi, danh sách thí sinh trong mỗi phòng thi được lập như sau:

  • Xếp tên thí sinh theo thứ tự a, b, c,.. đối với thí sinh không đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ;
  • Xếp tên thí sinh theo thứ tự a, b, c,… và theo thứ tự các môn thi Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật đối với những thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ.
Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND về phân công quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh

b) Mỗi ​​thí sinh có một số báo danh. Số báo danh của thí sinh gồm 06 (sáu) chữ số và được đếm liên tục cho đến khi hết số thí sinh của Hội đồng thử việc, đảm bảo không có thí sinh nào trùng số báo danh trong Hội đồng thử việc.

c) Trường hợp Hội đồng thi có từ hai trường chung trở lên thì việc lập danh sách thí sinh dự thi trong từng phòng thi phải theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này đối với từng trường.

3. Tổ chức phòng thi

a) Phòng thi được bố trí theo môn thi; Trong phòng thi, khoảng cách tối thiểu giữa 02 (hai) thí sinh ngồi cạnh nhau theo hàng ngang là 1,2 mét; mỗi phòng thi tối đa 24 (hai mươi bốn) thí sinh, riêng phòng thi cuối cùng của Hội đồng coi thi được phân tối đa 28 (hai mươi tám) thí sinh.

Đối với Hội đồng thi có từ hai trường THCS trở lên không được bố trí thí sinh của các trường khác nhau vào cùng một phòng thi, trừ phòng thi cuối cùng.

Đối với môn Ngoại ngữ, thí sinh có thể bố trí thi các môn ngoại ngữ khác nhau trong cùng một phòng thi nhưng phải làm bài riêng theo bộ môn.

b) Số phòng thi của mỗi hội đồng thi được đánh số thứ tự từ 001 đến hết.”

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Tiếng Việt Tiểu học Mô đun 2

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ xung một số quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *