Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Rate this post

Thông tư 09/2011/TT-BNNPTNT

Quy định chứng nhận và chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang thị trường Châu Âu

Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định chứng nhận và chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang thị trường Châu Âu.

Bạn đang xem: Thông tư số. 09/2011/TT-BNNPTNT quy định chứng nhận và chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang thị trường Châu Âu

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
————————

Con số: 09/2011/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2011

nhà tròn
Quy định chứng nhận, chứng nhận cá đánh bắt
Xuất khẩu sang thị trường Châu Âu
________________

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các loại sản phẩm thủy sản; Nghị định số Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định 59/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển;

Để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thực hiện các quy định của Hội đồng Liên minh châu Âu về ngăn ngừa, cấm và loại bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn. Sự phát triển dự kiến ​​​​việc chứng nhận hải sản đánh bắt để xuất khẩu sang thị trường châu Âu như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Tham Khảo Thêm:  Đáp án trắc nghiệm Mô đun 9 môn Công nghệ Tiểu học

Điều 1. Phạm vi

Thông tư này quy định trình tự, thủ tục, nội dung xác nhận sản phẩm nước đã qua sử dụng, xác nhận sản phẩm nước đã qua sử dụng và xác nhận cam kết đối với sản phẩm nước có nguồn gốc từ sản phẩm nước đã qua sử dụng nhập khẩu để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng, mua bán, chế biến, xuất khẩu sản phẩm nước đã qua sử dụng, nhập khẩu sản phẩm nước đã qua sử dụng để xử lý.

xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU).

2. Không áp dụng đối với sản phẩm nước và sản phẩm nước trong danh mục quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xác nhận ngư cụ khai thác: Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc ngư cụ khai thác đã sử dụng không vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

2. Xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác: Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lô hàng xuất khẩu được chế biến từ thủy sản nguyên liệu không bị đánh bắt vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp và không khai báo, báo cáo, không theo quy định.

3. Xác nhận cam kết hàng hóa thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản nhập khẩu: Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hàng hóa được chế biến từ thủy sản nhập khẩu không vi phạm các quy định về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 28/2010/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đợt I năm 2010

4. Vùng đánh cá: Là khu vực mà tàu cá tiến hành hoạt động khai thác thủy sản trong chuyến biển.

5. Thời gian khai thác: là khoảng thời gian kể từ ngày tàu bắt đầu thả lưới khai thác đến khi kết thúc việc thu lưới.

6. Lô hàng được chứng nhận: Là lô hàng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận xuất khẩu sang EU.

7. Làm hàng tại cảng: Là hành vi chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác trong cảng.

8. Chủ hàng: Chủ lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Châu Âu.

9. Các loại quyển được hiểu như sau:

– Trọng lượng sống ước tính: Là tổng trọng lượng nguyên liệu được chế biến thành tải xuất khẩu, được sử dụng khi xuất khẩu cá sống, khi xuất khẩu một phần sản lượng đánh bắt cập cảng, khi toàn bộ sản phẩm đánh bắt được chế biến trước khi xuất khẩu.

– Khối lượng ước tính trên đất liền: Được sử dụng khi sản phẩm đánh bắt đến một cảng ở quốc gia treo cờ hoặc một cảng khác và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm.

– Khối lượng xác nhận về đất liền: Tổng khối lượng thành phẩm của lô hàng xuất khẩu.

Điều 4. Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khi tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản thực hiện một trong các hành vi sau đây:

1. Khai thác thủy sản mà không có giấy phép khai thác thủy sản còn hiệu lực, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

2. Không ghi chép, báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.

3. Khai thác trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác đối với loài thủy sản cấm khai thác hoặc khai thác loài có kích thước nhỏ hơn kích thước được phép khai thác.

4. Sử dụng nghề, ngư cụ bị cấm hoặc trái pháp luật.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước

5. Che giấu, làm sai lệch hoặc tiêu hủy chứng cứ về hành vi vi phạm các quy định về sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước.

6. Cản trở công việc của cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước.

7. Đưa lên tàu, chuyên chở, vận chuyển thuỷ sản có kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ cho phép trong khai thác thuỷ sản.

8. Chuyển giao hoặc tham gia hoạt động đánh bắt, hỗ trợ hoặc cung cấp cho các tàu cá được xác định là tham gia đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

9. Hoạt động khai thác thủy sản trong vùng quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà không tuân thủ nội quy của tổ chức quản lý nghề cá đó nếu Việt Nam là bên ký kết hoặc tham gia.

Điều 5. Cơ quan có thẩm quyền chứng nhận, xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác

1. Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành khai thác và bảo vệ nguồn nước trên địa bàn xác nhận, xác nhận thủy sản khai thác. hoạt động khai thác thủy sản trên tàu cá.

2. Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiểm tra và xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ sản phẩm thủy sản nhập khẩu.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư số 09/2011/TT-BNNPTNT Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *